Κατηγορίες

Κατηγορίες

για χρήση του ηλεκτρονικού καταστήματος stenso.gr

І. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ

Άρθρο 1. (1) Οι παρόντες Γενικοί Όροι και Προϋποθέσεις διέπουν τις σχέσεις μεταξύ της BULTEX 99 Ltd, εγγεγραμμένης στο Εμπορικό μητρώο και μητρώο νομικών προσώπων μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα στην ΑΒ με VAT BG115784032, με έδρα και διεύθυνση διαχείρισης. Bulgaria, Plovdiv, bul. Vasil Aprilov № 31, εκπροσωπούμενος από τον Stefan Slavchev Bashev, εφεξής αναφερόμενος ως "ΕΜΠΟΡΟΣ", και οι χρήστες, εφεξής αναφερόμενοι ως "ΠΕΛΑΤΕΣ" του ηλεκτρονικού καταστήματος stenso.gr, εφεξής αναφερόμενοι ως "ηλεκτρονικό κατάστημα" ή "stenso.gr".

(2) Οι παρόντες Γενικοί Όροι και Προϋποθέσεις αποτελούν σύμβαση-πλαίσιο για την αγορά και πώληση των προϊόντων που προσφέρονται προς πώληση στο ηλεκτρονικό κατάστημα stenso. gr, μεταξύ της BULTEX 99 Ltd. και του προσώπου που έχει συμφωνήσει ηλεκτρονικά, στην ιστοσελίδα stenso.gr, με τους όρους αγοράς, εφεξής αναφερόμενος ως ΠΕΛΑΤΗΣ.

(3) Κατά την πρόσβαση και τη χρήση των πληροφοριών και των εμπορικών υπηρεσιών που προσφέρονται στην ιστοσελίδα stenso.gr, κατά την υποβολή παραγγελιών ή την πληρωμή των προϊόντων που προσφέρονται από το ηλεκτρονικό κατάστημα, ο ΠΕΛΑΤΗΣ δηλώνει ότι έχει λάβει γνώση και συμφωνεί, αποδέχεται πλήρως και αναλαμβάνει την υποχρέωση να συμμορφώνεται με τους παρόντες Όρους και Προϋποθέσεις.

(4) Αποδεχόμενος τους παρόντες Γενικούς Όρους και Προϋποθέσεις, ο ΠΕΛΑΤΗΣ συμφωνεί με την επεξεργασία των προσωπικών του δεδομένων για τους σκοπούς της Σύμβασης Αγοράς, όπως ορίζεται στην Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων και Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων, εφεξής "Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων", που δημοσιεύεται στον ιστότοπο stenso.gr  и εδώ (σύνδεσμος για την πολιτική απορρήτου).

(5) Αυτοί οι Γενικοί Όροι και Προϋποθέσεις είναι διαθέσιμοι ανά πάσα στιγμή στο Διαδίκτυο στη διεύθυνση: https://stenso.gr/content/3-genaecoi-orhoae, όπου μπορούν να ληφθούν και να εκτυπωθούν.

ІІ. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΜΠΟΡΟΥ

Άρθρο 2. (1) Ο ιστότοπος stenso.gr ανήκει στην BULTEX 99 Ltd, η οποία αποτελεί εμπορική εταιρεία σύμφωνα με το Άρθρο 1, παρ. 1 του Εμπορικού Κώδικα, εγγεγραμμένη στο Εμπορικό Μητρώο και στο Μητρώο Μη Κερδοσκοπικών Οργανώσεων του Οργανισμού Μητρώου με μοναδικό κωδικό αναγνώρισης (ΜΚΑ)115784032, με έδρα και διεύθυνση διαχείρισης. Plovdiv, p. k. 4000, bul. Vasil Aprilov №31, εκπροσωπούμενος από τον Stefan Slavchev Bashev.

(2) Πληροφορίες βάσει του νόμου περί ηλεκτρονικού εμπορίου και του νόμου για την προστασία των καταναλωτών:

1. Όνομα του ΕΜΠΟΡΟΥ: BULTEX 99 Ltd.

2. Έδρα και διεύθυνση: Bulgaria, Plovdiv, Post Code 4000, 31 Vasil Aprilov Blvd.

3. Διεύθυνση για την άσκηση επιχειρηματικής δραστηριότητας: Bulgaria, Plovdiv, Post Code 4000, 8 Karlovsko shose Str.

4. Στοιχεία αλληλογραφίας και διεύθυνση για παράπονα από χρήστες: Bulgaria, Plovdiv, Post Code 4000, 8 Karlovsko shose Str., τηλ: +306936222017 , e-mail: sales@stenso.gr

5. Εγγραφή σε δημόσια μητρώα: Το BULTEX 99 Ltd εγγράφεται στο Εμπορικό Μητρώο και στο Μητρώο Μη Κερδοσκοπικών Νομικών Προσώπων στον Οργανισμό Μητρώου στο Υπουργείο Δικαιοσύνης της Δημοκρατίας της Βουλγαρίας με VAT BG 115784032

6. Εγγραφή βάσει του νόμου περί φόρου προστιθέμενης αξίας: VAT BG 115784032

7. Εποπτικές αρχές:

Επιτροπή Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων: διεύθυνση: Βουλγαρία, Σόφια, 2 Prof. Tsvetan Lazarov Str

Τηλ.: +359 29402046, φαξ: +359 29403640, Email: kzld@government.bg, kzld@cpdp.bg

Δικτυακός τόπος: www.cpdp.bg

Επιτροπή Προστασίας Καταναλωτή: διεύθυνση: 1000, Bulgaria, Sofia, 4A Slaveykov Square, 3ος, 4ος και 6ος όροφος, τηλ .: +359 29802524, φαξ: +35929884218.

Δικτυακός τόπος: www.kzp.bg

 III. ΟΡΙΣΜΟΙ

Άρθρο 3. Κατά την ερμηνεία και την εφαρμογή αυτών των Γενικών Όρων και Προϋποθέσεων, οι ακόλουθοι όροι και εκφράσεις έχουν τις ακόλουθες έννοιες:

 Ένας "ιστότοπος" („website“) είναι ένα ξεχωριστό μέρος στο παγκόσμιο Διαδίκτυο, προσβάσιμο μέσω της ενοποιημένης διεύθυνσής του (URL) μέσω HTTP, HTTPS ή άλλου τυποποιημένου πρωτοκόλλου και περιέχει αρχεία, προγράμματα, κείμενο, ήχο, εικόνα, εικόνα ή άλλα υλικά και πόρους 

To “stenso.gr” είναι ένας ιστότοπος ηλεκτρονικού εμπορίου που ανήκει και συντηρείται από την BULTEX 99 EOOD - μια εικονική πηγή πληροφοριών στο Διαδίκτυο για την πώληση και παράδοση αγαθών που δημοσιεύονται σε αυτήν.

Ως «Πελάτης» /«Χρήστης» νοείται κάθε φυσικό πρόσωπο που χρησιμοποιεί την ιστοσελίδα stenso.gr με οποιονδήποτε τρόπο, συμπεριλαμβανομένης, ενδεικτικά, της προβολής της, της δημιουργίας του Λογαριασμού του με την εγγραφή, την τοποθέτηση Παραγγελιών, τη χρήση υπηρεσιών ή την απόκτηση αγαθών που δεν προορίζονται για την εκτέλεση εμπορικής ή επαγγελματικής δραστηριότητας. Τα άτομα κάτω των 18 ετών δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιούν την ηλεκτρονική stenso.gr να κάνουν εγγραφή, να κάνουν  παραγγελίες και να συνάπτουν συμβάσεις για την αγορά αγαθών. Με την εγγραφή στο ηλεκτρονικό κατάστημα και / ή την οριστικοποίηση μιας παραγγελίας για προϊόντα που δημοσιεύονται στο ηλεκτρονικό κατάστημα stenso.gr, ο ΠΕΛΑΤΗΣ δηλώνει ότι είναι ενήλικος.

"Λογαριασμός χρήστη / πελάτη" ή μόνο "Λογαριασμός" είναι πληροφορίες σχετικά με τον ΠΕΛΑΤΗ, τις οποίες παρέχει κατά την εγγραφή, συμπληρώνοντας μια φόρμα εγγραφής και οι οποίες αποθηκεύονται από το ηλεκτρονικό κατάστημα stenso.gr για την εξυπηρέτησή του.

Ο λογαριασμός περιλαμβάνει ένα email και έναν κωδικό πρόσβασης που έχει επιλέξει ο ΠΕΛΑΤΗΣ, δίνοντάς του πρόσβαση σε όλα τα αγαθά και τις υπηρεσίες που προσφέρει ο ιστότοπος stenso.gr, καθώς και την ευκαιρία να ανταλλάξει πληροφορίες με τον ΕΜΠΟΡΟ, να χρησιμοποιήσει εκπτώσεις και επίσης περιέχει πληροφορίες για το ιστορικό των Παραγγελιών του.

"Λίστα αγαπημένων" / "Αγαπημένα" είναι μια ενότητα στον Λογαριασμό, η οποία επιτρέπει στον ΠΕΛΑΤΗ να δημιουργήσει τις δικές του λίστες προϊόντων.

"Παραγγελία":είναι μια παραγγελία από τον ΠΕΛΑΤΗ για την αγορά προεπιλεγμένων προϊόντων που προσφέρονται στο ηλεκτρονικό κατάστημα stenso.gr. Μόνο οι παραγγελίες με διεύθυνση παράδοσης εντός της επικράτειας της Βουλγαρίας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης θεωρούνται έγγυρες.

Το "Καλάθι" είναι μια εικονική λίστα αγαθών που επιλέγονται από τον ΠΕΛΑΤΗ για αγορά από το ηλεκτρονικό κατάστημα stenso.gr.

"Κουπόνι" ή "Κωδικός προσφοράς" είναι κάθε συνδυασμός γραμμάτων, αριθμών και συμβόλων, που δίνει το δικαίωμα στον ΠΕΛΑΤΗ να χρησιμοποιήσει μια σταθερή ή / και ποσοστιαία έκπτωση στην αξία της Παραγγελίας ή μεμονωμένων προϊόντων. Ο κωδικός προσφοράς παρέχεται από το ΕΜΠΟΡΟ στον ΠΕΛΑΤΗ υπό ορισμένες προϋποθέσεις που καθορίζονται στο ηλεκτρονικό κατάστημα stenso.gr, με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο στην τελευταία διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή με δημοσίευση αυτού του κωδικού στο Διαδίκτυο ή / και στα κοινωνικά δίκτυα. Ο κωδικός προσφοράς μπορεί να χρησιμοποιηθεί μία φορά, κατά την περίοδο ισχύος του και δεν μπορεί να συνδυαστεί με άλλες εκπτώσεις και προσφορές / εκπτώσεις που ανακοινώνονται στο ηλεκτρονικό κατάστημα stenso.gr.

Ως "άμεσο μάρκετινγκ" νοείται η προσφορά αγαθών ή / και υπηρεσιών σε ΠΕΛΑΤΕΣ στο ηλεκτρονικό κατάστημα μέσω διαφημιστικών μηνυμάτων και ενημερωτικών μηνυμάτων για καμπάνιες και προσφορές ή / και ενημερωτικά δελτία μέσω e-mail, τηλεφώνου, μέσω δημοσιεύσεων στον Ιστότοπο ή με άλλο τρόπο.

Τα «Διαφημιστικά και ενημερωτικά μηνύματα για καμπάνιες και προωθητικές ενέργειες» ή/και «Newsletter» είναι μέσα για την περιοδική ενημέρωση των πελατών σχετικά με τα αγαθά και τις υπηρεσίες που προσφέρει ο ΕΜΠΟΡΟΣ, τα νέα αγαθά, προσφορές, εκπτώσεις ή άλλα είδη εκστρατειών, καθώς και ειδήσεις σχετικά με τον ΕΜΠΟΡΟ, τα εμπορικά σήματα και τις δραστηριότητές του, που αποστέλλονται ηλεκτρονικά μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, μέσω τηλεφώνου, μέσω δημοσιεύσεων στην Ιστοσελίδα, SMS ή με άλλο τρόπο

ІV. ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ

Άρθρο 4. (1) Το ηλεκτρονικό κατάστημα stenso.gr είναι μια πλατφόρμα ηλεκτρονικού εμπορίου, διαθέσιμη στη διεύθυνση διαδικτύου stenso.gr, μέσω της οποίας οι ΠΕΛΑΤΕΣ έχουν την ευκαιρία να συνάψουν συμβάσεις για εξ αποστάσεως πωλήσεις και παράδοση αγαθών από το χαρτοφυλάκιο προϊόντων της BULTEX 99 “Ltd., τα οποία προσφέρονται στο ηλεκτρονικό κατάστημα stenso.gr, και συγκεκριμένα: εργασία, ειδικά, ομοιόμορφα και αθλητικά, υποδήματα, μπότες, προστατευτικός εξοπλισμός και αξεσουάρ, ατομικός προστατευτικός εξοπλισμός και άλλα είδη προστασίας στην εργασία, συμπεριλαμβανομένων των ακόλουθων:

1. Για να εγγραφείτε και να δημιουργήσετε έναν Λογαριασμό για να δείτε το ηλεκτρονικό κατάστημα του ΕΜΠΟΡΟΥ και να χρησιμοποιήσετε τις πρόσθετες υπηρεσίες για την παροχή πληροφοριών,

2. Να εξετάσετε τα αγαθά ή/και τις υπηρεσίες, τα χαρακτηριστικά τους, τις τιμές και τους όρους παράδοσης,

3. Να συνάπτετε με τον ΕΜΠΟΡΟ συμβάσεις για την αγορά και παράδοση των προϊόντων που προσφέρονται στο ηλεκτρονικό κατάστημα stenso.gr,

4. Να πραγματοποιείτε οποιεσδήποτε πληρωμές σε σχέση με τις συναφθείσες συμβάσεις μέσω του ηλεκτρονικού καταστήματος stenso.gr και μέσω ηλεκτρονικών μέσων πληρωμής,

5. Να λαμβάνετε πληροφορίες σχετικά με τα νέα προϊόντα που προσφέρει ο ΕΜΠΟΡΟΣ στο ηλεκτρονικό κατάστημα stenso.gr,

6. Να κάνετε ηλεκτρονικές δηλώσεις σε σχέση με τη σύναψη ή την εκτέλεση συμβάσεων με τον ΕΜΠΟΡΟ στο ηλεκτρονικό κατάστημα stenso.gr μέσω της διεπαφής του δικτυακού τόπου stenso.gr , προσβάσιμου στο Διαδίκτυο,

7. Να ενημερώνεστε για τα δικαιώματά τους βάσει του νόμου, κυρίως μέσω της διεπαφής του δικτυακού τόπου stenso.gr στο Διαδίκτυο,

8. Να ασκήτε το δικαίωμα ακύρωσης, κατά περίπτωση, σύμφωνα με τον νόμο περί προστασίας των καταναλωτών

(2) Κάθε πρόσωπο μπορεί να χρησιμοποιεί τις υπηρεσίες πληροφόρησης που παρέχει ο ΕΜΠΟΡΟΣ μέσω του ηλεκτρονικού καταστήματος stenso.gr και/ή να αγοράζει τα προϊόντα που προσφέρονται σε αυτό, με την επιφύλαξη των παρόντων Όρων και Προϋποθέσεων.

(3) Τα προϊόντα που βρίσκονται στο ηλεκτρονικό κατάστημα stenso.gr δεν αποτελούν νομικά δεσμευτική προσφορά, αλλά μάλλον έναν κατάλογο επίδειξης που περιγράφει τη σειρά προϊόντων του ΕΜΠΟΡΟΥ.

(4) Όλα τα αγαθά, συμπεριλαμβανομένων εκείνων που βρίσκονται σε προσφορά/εκπτώσεις, πωλούνται και παραδίδονται όσο διαρκούν τα αποθέματα, ακόμη και αν αυτό δεν αναφέρεται ρητά στον ιστότοπο  stenso.gr.

Άρθρο 5. Ο ΕΜΠΟΡΟΣ στο ηλεκτρονικό κατάστημα stenso.gr οργανώνει την παράδοση των αγαθών και εγγυάται τα δικαιώματα των ΠΕΛΑΤΩΝ που προβλέπονται από το νόμο, στο πλαίσιο της καλής πίστης και των κριτηρίων και όρων που είναι αποδεκτά στην πράξη, στο καταναλωτικό ή εμπορικό δίκαιο.

Άρθρο 6. (1) Στο ηλεκτρονικό κατάστημα stenso.gr οι ΠΕΛΑΤΕΣ συνάπτουν, ηλεκτρονικά και με ηλεκτρονικά μέσα, με τον ΕΜΠΟΡΟ μια σύμβαση για την εξ αποστάσεως αγορά των αγαθών που προσφέρονται στην ιστοσελίδα: stenso.gr.

(2) Η σύμβαση συνάπτεται στα ελληνικά και αποθηκεύεται στη βάση δεδομένων του ΕΜΠΟΡΟΥ στο ηλεκτρονικό κατάστημα.

(3) Στο πλαίσιο της σύμβασης που συνάπτεται με τον ΠΕΛΑΤΗ για την αγορά και πώληση αγαθών στο ηλεκτρονικό κατάστημα stenso.gr, ο ΕΜΠΟΡΟΣ μεταφέρει ή αναλαμβάνει την υποχρέωση να μεταβιβάσει στον ΠΕΛΑΤΗ την κυριότητα των αγαθών που παραγγέλλονται μέσω της διεπαφής του ηλεκτρονικού καταστήματος και να οργανώσει την παράδοση τους.

(4) Σύμφωνα με τη συναφθείσα σύμβαση, ο ΠΕΛΑΤΗΣ θα καταβάλει ή θα αναλάβει την υποχρέωση να καταβάλει στον ΕΜΠΟΡΟ το τίμημα των παραδοθέντων αγαθών σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις που ορίζονται στο ηλεκτρονικό κατάστημα stenso.gr και στους παρόντες Γενικούς Όρους και Προϋποθέσεις, για να καταβάλει το κόστος παράδοσης και να παραλάβει τα αγαθά στη διεύθυνση παράδοσης που καθορίζεται από αυτόν.

(5) Οι τιμές των αγαθών ανακοινώνονται από τον ΕΜΠΟΡΟ στο ηλεκτρονικό κατάστημα stenso.gr.

(6) Η τιμή των εξόδων ταχυδρομείου ή/και μεταφοράς για την παράδοση των εμπορευμάτων καθορίζεται χωριστά και ρητά από την τιμή των εμπορευμάτων και ο ΠΕΛΑΤΗΣ ενημερώνεται σχετικά σε κάθε μεμονωμένη περίπτωση. (2) Οι ηλεκτρονικές δηλώσεις του ΠΕΛΑΤΗ στον δικτυακό τόπο τεκμαίρεται ότι έχουν γίνει από τα πρόσωπα που αναφέρονται στα στοιχεία που έχει δηλώσει ο ΠΕΛΑΤΗΣ κατά την εγγραφή του, εφόσον έχουν εισάγει το σχετικό ηλεκτρονικό ταχυδρομείο και τον κωδικό πρόσβασης ή έχουν συμπληρώσει την ηλεκτρονική φόρμα για την Παραγγελία αγαθών.

 Άρθρο 7. (1) Ο ΠΕΛΑΤΗΣ και ο ΕΜΠΟΡΟΣ στο ηλεκτρονικό κατάστημα stenso.gr συμφωνούν ότι όλες οι δηλώσεις μεταξύ τους, σε σχέση με τη σύναψη και εκτέλεση της σύμβασης εξ αποστάσεως αγοράς και πώλησης, μπορούν να γίνονται ηλεκτρονικά και με ηλεκτρονικές δηλώσεις κατά την έννοια του Νόμου περί Ηλεκτρονικών Εγγράφων και Ηλεκτρονικών Υπηρεσιών Εμπιστοσύνης και του Άρθρου 11 του νόμου για το ηλεκτρονικό εμπόριο και θεωρείται ότι έχουν παραληφθεί όταν οι αποδέκτες τους έχουν τη δυνατότητα πρόσβασης σε αυτά.

(2) Θεωρείται ότι οι ηλεκτρονικές δηλώσεις του ΠΕΛΑΤΗ στην ιστοσελίδα γίνονται από τα πρόσωπα που προσδιορίζονται στα δεδομένα που παρέχονται από τον ΠΕΛΑΤΗ κατά την εγγραφή τους, εάν έχουν εισαγάγει το σχετικό email και κωδικό πρόσβασης ή έχουν συμπληρώσει την ηλεκτρονικό έντυπο παραγγελίας αγαθών.

V. ΕΓΓΡΑΦΗ ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ONLINE STORE. ΤΑΥΤΟΠΟΙΗΣΗ

Αρθρο 8. (1) Προκειμένου να χρησιμοποιήσει το stenso.gr για τη σύναψη συμβάσεων αγοράς και πώλησης αγαθών, ο ΠΕΛΑΤΗΣ πρέπει να εγγραφεί στον ιστότοπο stenso.gr  εισάγοντας μια διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και έναν κωδικό πρόσβασης της επιλογής του ή να πιστοποιηθεί μέσω του λογαριασμού του στο Facebook ή στο Google και να συμφωνήσει με τους παρόντες Όρους και Προϋποθέσεις.

(2) Η εγγραφή ενός Λογαριασμού στο ηλεκτρονικό κατάστημα stenso.gr είναι απολύτως προαιρετική και δωρεάν.

(3) Το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο και ο κωδικός πρόσβασης καθορίζονται από τον ΠΕΛΑΤΗ με τη συμπλήρωση ηλεκτρονικής εγγραφής στον ιστότοπο stenso.gr, σύμφωνα με τη διαδικασία που προβλέπεται σε αυτόν. Ο ΠΕΛΑΤΗΣ μπορεί επίσης να κάνει παραγγελίες προϊόντων μέσω του λογαριασμού του στο Facebook ή στο Google.

(4) Κατά την εγγραφή για λογαριασμό, ο ΠΕΛΑΤΗΣ συμπληρώνει μια ηλεκτρονική φόρμα με τα προσωπικά του δεδομένα - όνομα, επώνυμο, φύλο, διεύθυνση, αριθμό τηλεφώνου, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, ημερομηνία γέννησης και άλλα δεδομένα, επιλέγοντας επίσης έναν κωδικό πρόσβασης. Ο ΠΕΛΑΤΗΣ πρέπει να συμπληρώσει τα πεδία που επισημαίνονται με αστερίσκο.

(5) Πριν από τη συμπλήρωση της φόρμας εγγραφής και το πάτημα του κουμπιού "ΕΓΓΡΑΦΗ", ο ΠΕΛΑΤΗΣ προβαίνει σε ηλεκτρονική δήλωση με την οποία δηλώνει ότι έχει λάβει γνώση των παρόντων Όρων και Προϋποθέσεων, αποδέχεται το περιεχόμενό τους και δεσμεύεται να τους τηρεί ανεπιφύλακτα.

(6) Ο ΠΕΛΑΤΗΣ μπορεί να διαχειρίζεται τον Λογαριασμό του στον ιστότοπο www.stenso. gr. Ο ΠΕΛΑΤΗΣ μπορεί, μέσω του Λογαριασμού του:

1. Να δει το ιστορικό των παραγγελιών που έγιναν από αυτόν.

2. Να παρακολουθήσει την κατάσταση των παραγγελιών του.

3. Να αλλάξει ή να συμπληρώσει τις διευθύνσεις και τα δεδομένα που έχει καταχωρίσει.

4. Να επαναλάβει μια εντολή που έχει ήδη δώσει.

5. Για να προβάλει και να τροποποιήσει τη λίστα "Αγαπημένα".

(7) Ο ΕΜΠΟΡΟΣ επιβεβαιώνει την εγγραφή που πραγματοποίησε ο ΠΕΛΑΤΗΣ αποστέλλοντας ηλεκτρονικό μήνυμα στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) που έχει δηλώσει ο ΠΕΛΑΤΗΣ. Δημιουργείται έναν Λογαριασμό ΠΕΛΑΤΗ και δημιουργείται μια συμβατική σχέση για τη διατήρηση του προφίλ μεταξύ του ΠΕΛΑΤΗ και του ΕΜΠΟΡΟΥ.

(8) Με την εγγραφή του, ο ΠΕΛΑΤΗΣ δηλώνει και εγγυάται ότι είναι ενήλικος και ικανό φυσικό πρόσωπο.

(9) Με την εγγραφή, ο ΠΕΛΑΤΗΣ δεσμεύεται να χρησιμοποιήσει την πραγματική του ταυτότητα και να παράσχει σωστά και ενημερωμένα δεδομένα και είναι υπεύθυνος για τη γνησιότητα και την πληρότητά τους. Ο ΠΕΛΑΤΗΣ αναλαμβάνει την υποχρέωση, σε περίπτωση αλλαγής, να επικαιροποιεί έγκαιρα τα δεδομένα κατά την καταχώρισή του. Όταν αναφέρει παλιά, ανακριβή, ελλιπή δεδομένα για όνομα και επώνυμο, ταχυδρομική διεύθυνση ή/και τηλέφωνο κατά την εγγραφή, ο ΕΜΠΟΡΟΣ δεν έχει υποχρέωση για εκτέλεση παραγγελίας από εγγεγραμμένο λογαριασμό χρήστη/πελάτη και δεν ευθύνεται για εσφαλμένη εκτέλεση της σύμβασης. Επιπλέον, ο ΕΜΠΟΡΟΣ έχει το δικαίωμα να παύσει αμέσως και χωρίς προειδοποίηση να διατηρήσει την εγγραφή του ΠΕΛΑΤΗ και την πρόσβαση στον Λογαριασμό Χρήστη/Πελάτη του.

(10) Ο ΠΕΛΑΤΗΣ είναι πλήρως υπεύθυνος για τη διατήρηση του απορρήτου του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και του κωδικού πρόσβασής του, τα οποία τον ταυτοποιούν κατά τη χρήση του ηλεκτρονικού καταστήματος stenso.gr, καθώς και των προσωπικών πληροφοριών στο Λογαριασμό του (συμπεριλαμβανομένου του ονόματος, του επωνύμου, του φύλου, της διεύθυνσης, του τηλεφώνου, του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, της ημερομηνίας γέννησης κ. λπ., καθώς και των πληροφοριών σχετικά με τις ηλεκτρονικές πληρωμές του). Ο ΠΕΛΑΤΗΣ είναι πλήρως υπεύθυνος για τυχόν ζημιές που προκύπτουν για τον ίδιο, τον ΕΜΠΟΡΟ ή για τρίτους λόγω ακατάλληλης χρήσης του Ηλεκτρονικού Ταχυδρομείου και του Κωδικού Πρόσβασής του για πρόσβαση. Σε περίπτωση υποψίας μη εξουσιοδοτημένης ή μη εξουσιοδοτημένης πρόσβασης, κλεμμένου ή απολεσθείτος email και κωδικού πρόσβασης, ο ΠΕΛΑΤΗΣ θα πρέπει να ενημερώσει άμεσα τον ΕΜΠΟΡΟ για να αναστείλει την πρόσβαση στα προσωπικά στοιχεία του ΠΕΛΑΤΗ και να αποφύγει ανάρμοστες ενέργειες με τον Λογαριασμό του.

(11) Με την εγγραφή λογαριασμού στο ηλεκτρονικό κατάστημα stenso.gr, ο ΠΕΛΑΤΗΣ συμφωνεί να απευθύνεται και να λαμβάνει διαφημιστικά και ενημερωτικά μηνύματα για προωθητικές ενέργειες και καμπάνιες, δηλώσεις ή/και ενημερωτικά δελτία μέσω της ιστοσελίδας, μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, μέσω τηλεφώνου, SMS ή με άλλο τρόπο, για έρευνες μάρκετινγκ και στατιστικές έρευνες και αναλύσεις του ΕΜΠΟΡΟΥ και προώθηση της εμπορικής του δραστηριότητας και εμπορικών σημάτων, μεταξύ άλλων για σκοπούς άμεσου μάρκετινγκ. Ο ΠΕΛΑΤΗΣ μπορεί ανά πάσα στιγμή να παραιτηθεί από την παραλαβή αυτών των μηνυμάτων ή/και ειδοποιήσεων στέλνοντας email στο  sales@stenso.gr.

(12) Ο ΠΕΛΑΤΗΣ έχει το δικαίωμα να διαγράψει τον Λογαριασμό του ανά πάσα στιγμή, αποστέλλοντας ένα μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου με το εν λόγω περιεχόμενο στο sales@stenso.gr. Ο ΕΜΠΟΡΟΣ διαγράφει, το συντομότερο δυνατό μετά την παραλαβή του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, την εγγραφή του ΠΕΛΑΤΗ από τη βάση δεδομένων του δικτυακού τόπου stenso.gr . Με τη διαγραφή του Λογαριασμού, όλα τα προσωπικά δεδομένα του ΠΕΛΑΤΗ διαγράφονται από τη βάση δεδομένων του δικτυακού τόπου stenso.gr , με εξαίρεση τα δεδομένα σχετικά με τις παραγγελίες και τις ολοκληρωμένες αγορές αγαθών του, καθώς και τα σχετικά έγγραφα.

(13) Το stenso.gr αναγνωρίζει τον ΠΕΛΑΤΗ αποθηκεύοντας στα αρχεία καταγραφής του διακομιστή του stenso.gr  τη διεύθυνση IP του ΠΕΛΑΤΗ και κάθε άλλη πληροφορία απαραίτητη για την αναπαραγωγή των δηλώσεών του στον ιστότοπο (για αποδοχή των Γενικών Όρων και Προϋποθέσεις, για παραγγελία και άλλα).

 VІ. ΤΕΧΝΙΚΑ ΒΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΑΓΟΡΑΣ

Άρθρο 8. (1) Οι ΠΕΛΑΤΕΣ χρησιμοποιούν τη διεπαφή του δικτυακού τόπου stenso.gr για τη σύναψη συμβάσεων αγοράς και πώλησης των αγαθών που προσφέρει ο ΕΜΠΟΡΟΣ στο ηλεκτρονικό κατάστημα stenso.gr.

(2) Τα μέρη της σύμβασης για την αγορά και πώληση αγαθών στο ηλεκτρονικό κατάστημα stenso.gr είναι η BULTEX 99 Ltd, αφενός, και αφετέρου κάθε ΠΕΛΑΤΗΣ, εξατομικευμένος σύμφωνα με τα στοιχεία που παρέχονται κατά την καταχώριση του Λογαριασμού του ή/και κατά τη δημιουργία μιας Παραγγελίας αγαθών.

(3) Ο ΕΜΠΟΡΟΣ περιλαμβάνει στον δικτυακό τόπο τεχνικά μέσα για τον εντοπισμό και τη διόρθωση σφαλμάτων κατά την εισαγωγή των πληροφοριών πριν από τη σύνταξη της δήλωσης σύμβασης.

(4) Η παραγγελία αγαθών από τον εικονικό κατάλογο του ηλεκτρονικού καταστήματος stenso.gr μπορεί να γίνει μέσω της επιλογής επίσκεψης στον ιστότοπο ως "Επισκέπτης" ή ως εγγεγραμμένος χρήστης.

Άρθρο 9. (1) Οι ΠΕΛΑΤΕΣ συνάπτουν τη σύμβαση αγοράς και πώλησης αγαθών στο ηλεκτρονικό κατάστημα stenso.gr σύμφωνα με την ακόλουθη διαδικασία:

1. Συνδεθείτε στο ηλεκτρονικό κατάστημα stenso.gr για να κάνετε τις παραγγελίες σας,

2. Επιλογή ενός ή περισσότερων από τα προϊόντα που προσφέρει ο ΕΜΠΟΡΟΣ στο ηλεκτρονικό κατάστημα stenso.gr και προσθήκη τους στον εικονικό κατάλογο προϊόντων προς αγορά στο Καλάθι.

3. Παροχή των απαραίτητων δεδομένων για την εξατομίκευση του ΠΕΛΑΤΗ ως συμβαλλόμενου μέρους της σύμβασης,

α) Η παραγγελία αγαθών από τον εικονικό κατάλογο του ηλεκτρονικού καταστήματος πραγματοποιείται από έναν εγγεγραμμένο χρήστη, ΠΕΛΑΤΗ με λογαριασμό στον ιστότοπο stenso.gr. Ο ΠΕΛΑΤΗΣ μπορεί να πιστοποιηθεί μέσω του λογαριασμού του στο Facebook ή στο Google.

β) Εάν δεν υπάρχει εγγραφή στον ιστότοπο stenso.gr,  ο ΠΕΛΑΤΗΣ μπορεί να εγγραφεί σε νέο Λογαριασμό παρέχοντας τα απαραίτητα στοιχεία πριν από την τοποθέτηση μιας Παραγγελίας.

γ) Η παραγγελία αγαθών από το ηλεκτρονικό κατάστημα stenso.gr μπορεί να γίνει χωρίς εγγραφή, μέσω της δυνατότητας επίσκεψης στην ιστοσελίδα ως "επισκέπτης", με τον ΠΕΛΑΤΗ να συμπληρώνει στη φόρμα παραγγελίας πληροφορίες σχετικά με το όνομα, το επώνυμο, το email, το τηλέφωνο κ. λπ.

4. Παροχή δεδομένων για την εκτέλεση της παράδοσης.

5. Επιλογή της μεθόδου και του χρόνου πληρωμής του τιμήματος

6. Οριστικοποίηση της παραγγελίας.

(2) Η παραγγελία θεωρείται ότι έχει αποσταλεί συμπληρώνοντας ηλεκτρονικό έντυπο παραγγελίας που περιέχει στοιχεία για τον παραλήπτη της παράδοσης, του τηλεφώνου ή/και του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου επικοινωνίας, της διεύθυνσης παράδοσης, της παράδοσης και του τρόπου πληρωμής, των παραμέτρων των παραγγελθείντων εμπορευμάτων (αριθμός ονοματολογίας, όνομα των εμπορευμάτων, μέγεθος, χρώμα, ποσότητα και τιμή) και πατώντας το εικονικό κουμπί «Οριστικοποίηση παραγγελίας».

(3) Πατώντας το κουμπί «Οριστικοποίηση παραγγελίας», ο ΠΕΛΑΤΗΣ προβαίνει σε ηλεκτρονική δήλωση κατά την έννοια του Νόμου περί Ηλεκτρονικών Εγγράφων και Ηλεκτρονικών Υπηρεσιών Πιστοποίησης, δηλώνοντας ρητά ότι είναι εξοικειωμένος με τους παρόντες Γενικούς Όρους και Προϋποθέσεις και αναλαμβάνει την υποχρέωση να καταβάλει το τίμημα των παραγγελθεισών αγαθών και την τιμή των ταχυδρομικών εξόδων και των εξόδων μεταφοράς για την παράδοση, καθώς και να παραλάβει τα αγαθά στη διεύθυνση παράδοσης που καθορίζεται από αυτόν.

4) Μετά την παραλαβή της παραγγελίας, ο ΕΜΠΟΡΟΣ αποστέλλει ηλεκτρονικό μήνυμα στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που έχει παράσχει ο ΠΕΛΑΤΗΣ, επιβεβαιώνοντας την αποδοχή της παραγγελίας. Η επιβεβαίωση του ΕΜΠΟΡΟΥ αναφέρει τον αριθμό παραγγελίας, την ημερομηνία και την ώρα της παραγγελίας, τα παραγγελθέντα αγαθά, την τιμή τους, το κόστος παράδοσης, τον επιλεγμένο τρόπο παράδοσης και πληρωμής και τις εκπτώσεις που εφαρμόστηκαν.

(5) Η επιβεβαίωση από τον ΕΜΠΟΡΟ περιέχει όλες τις πληροφορίες που αναφέρονται στο άρθρο. 47, παρ. 1 της ΚΥΑ, εκτός εάν ο ΕΜΠΟΡΟΣ έχει παράσχει τις πληροφορίες αυτές στον ΠΕΛΑΤΗ σε σταθερό μέσο πριν από τη σύναψη της σύμβασης.

(6) Η σύμβαση για την αγορά και πώληση των αγαθών που δημοσιεύονται στο ηλεκτρονικό κατάστημα stenso.gr θεωρείται ότι έχει συναφθεί με την αποστολή της επιβεβαίωσης της παραγγελίας που έλαβε ο ΕΜΠΟΡΟΣ στον ΠΕΛΑΤΗ. Από το σημείο αυτό και μετά, τα μέρη θα θεωρούνται ότι δεσμεύονται από τους όρους της συγκεκριμένης παραγγελίας και τους παρόντες Όρους και Προϋποθέσεις. Επιβεβαίωση μέσω τηλεφώνου γίνεται εάν απαιτούνται περαιτέρω πληροφορίες ή διευκρινίσεις σχετικά με την παραγγελία.

(7) Όλες οι παραγγελίες για την παράδοση αγαθών που πραγματοποιούνται μέσω του ηλεκτρονικού καταστήματος stenso.gr συνδέονται με την υποχρέωση καταβολής από τον ΠΕΛΑΤΗ του τιμήματος των αγαθών, καθώς και την υποχρέωση καταβολής των εξόδων παράδοσής τους κ.λπ. σύμφωνα με τους όρους παράδοσης και πληρωμής του ηλεκτρονικού καταστήματος.

(8) Ο ΕΜΠΟΡΟΣ διατηρεί το δικαίωμα να αρνηθεί την παράδοση μιας επιβεβαιωμένης παραγγελίας χωρίς ευθύνη, εάν για οποιονδήποτε λόγο αυτή δεν μπορεί να εκτελεστεί. Σε περίπτωση έλλειψης αποθέματος των προϊόντων που έχει παραγγείλει ο ΠΕΛΑΤΗΣ, ο ΕΜΠΟΡΟΣ ενημερώνει τον ΠΕΛΑΤΗ για την εξάντλησή του εντός της εργάσιμης εβδομάδας, αποστέλλοντας μήνυμα στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που έχει δηλώσει ο ΠΕΛΑΤΗΣ ή τηλεφωνικά. Σε περίπτωση που το τίμημα των παραγγελθέντων αγαθών έχει καταβληθεί στο λογαριασμό του ΕΜΠΟΡΟΥ, ο ΠΕΛΑΤΗΣ μπορεί να επιλέξει μεταξύ επιστροφής χρημάτων και αντικατάστασης της παραγγελίας.

VII. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Άρθρο 10. (1) Ο ΕΜΠΟΡΟΣ και ο ΠΕΛΑΤΗΣ συνάπτουν χωριστές συμβάσεις για την αγορά και την πώληση αγαθών, παρά το γεγονός ότι αυτά ζητούνται με μία ηλεκτρονική δήλωση και επιλέγονται από έναν κατάλογο αγαθών.

(2) Ο ΕΜΠΟΡΟΣ μπορεί να οργανώσει την παράδοση των αγαθών που παραγγέλθηκαν από τις επιμέρους συμβάσεις αγοράς μαζί και ταυτόχρονα.

(3) Τα δικαιώματα των ΠΕΛΑΤΩΝ σε σχέση με τα παραδοθέντα αγαθά ασκούνται χωριστά για κάθε σύμβαση αγοράς. Η άσκηση των δικαιωμάτων σε σχέση με τα αγαθά που παραδίδονται δεν επηρεάζει ούτε παράγει αποτελέσματα σε σχέση με συμβάσεις πώλησης άλλων αγαθών. Εάν ο ΠΕΛΑΤΗΣ είναι καταναλωτής κατά την έννοια του νόμου περί προστασίας του καταναλωτή, η άσκηση του δικαιώματος υπαναχώρησης από τη σύμβαση αγοράς συγκεκριμένου προϊόντος δεν επηρεάζει τις συμβάσεις αγοράς άλλων προϊόντων που παραδίδονται στον ΠΕΛΑΤΗ.

Άρθρο 11. Κατά την άσκηση των δικαιωμάτων που απορρέουν από τη σύμβαση αγοράς, ο ΠΕΛΑΤΗΣ υποχρεούται να αναφέρει με ακρίβεια και σαφήνεια τη σύμβαση και τα αγαθά για τα οποία ασκεί τα δικαιώματά του.

Άρθρο 12. Ο ΠΕΛΑΤΗΣ μπορεί να καταβάλει το τίμημα για τις επιμέρους συμβάσεις αγοράς εφάπαξ κατά την τοποθέτηση της παραγγελίας των αγαθών ή κατά την παράδοση.

 VІІІ. ΕΙΔΙΚΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΟΥ ΕΝΑΝΤΙ ΤΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΤΗΝ ΙΔΙΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟΝ ΝΟΜΟ ΠΕΡΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ

Άρθρο 13. (1) Οι κανόνες του παρόντος τμήματος εφαρμόζονται μόνο στους ΠΕΛΑΤΕΣ για τους οποίους, σύμφωνα με τα στοιχεία που καθορίζονται κατά τη σύναψη της σύμβασης αγοράς και πώλησης ή κατά την καταχώριση στο stenso.gr, μπορεί να συναχθεί το συμπέρασμα ότι είναι ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΕΣ κατά την έννοια του νόμου περί προστασίας των καταναλωτών, του νόμου περί ηλεκτρονικού εμπορίου ή/και της οδηγίας 2011/83/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 25ης Οκτωβρίου 2011, σχετικά με τα δικαιώματα των καταναλωτών.

(2) Πριν οι ΠΕΛΑΤΕΣ δεσμευθούν από σύμβαση για την αγορά και πώληση αγαθών από το ηλεκτρονικό κατάστημα stenso.gr, ο ΕΜΠΟΡΟΣ τους παρέχει, με σαφή και κατανοητό τρόπο, τις πληροφορίες του άρθρου 6. 47 του νόμου περί προστασίας των καταναλωτών.

(3) ΟΙ ΠΕΛΑΤΕΣ συμφωνούν ότι όλες οι πληροφορίες που απαιτούνται από τον νόμο περί προστασίας των καταναλωτών, τους παρέχονται μέσω της διεπαφής του ηλεκτρονικού καταστήματος stenso.gr ή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

VІІІ.1. Άρθρο 14. (1) Τα κύρια χαρακτηριστικά των αγαθών που προσφέρει ο ΕΜΠΟΡΟΣ στο ηλεκτρονικό κατάστημα καθορίζονται στη σελίδα πληροφοριών (Λογαριασμός) κάθε προϊόντος στον ιστότοπο stenso.gr

(2) Οι πληροφορίες σχετικά με τα αγαθά στον ιστότοπο stenso.gr χωρίζονται σε κατηγορίες και υποκατηγορίες.

(3) Ανάλογα με τη φύση τους, τα αγαθά παρουσιάζονται με εικόνα, τιμή, ονομασία και σύντομη περιγραφή με στόχο να βοηθηθούν οι ΠΕΛΑΤΕΣ να κάνουν τεκμηριωμένη επιλογή για την αγορά τους. Εάν οι ΠΕΛΑΤΕΣ χρειάζονται περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα κύρια χαρακτηριστικά, το υλικό, την ποιότητα ή τη χρήση των εμπορευμάτων, μπορούν να επικοινωνήσουν με τον ΕΜΠΟΡΟ στη διεύθυνση επικοινωνίας του, στο τηλέφωνο ή στο ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: sales@stenso.gr.

(4) Ο ΕΜΠΟΡΟΣ διατηρεί την ακρίβεια των πληροφοριών σχετικά με τα αγαθά και τις υπηρεσίες που παρέχονται από το ηλεκτρονικό κατάστημα, αλλά δεν ισχυρίζεται ότι είναι πλήρως ολοκληρωμένες και δεν ευθύνεται για ανακρίβειες και ασυνέπειες στις περιγραφές ή τις εικόνες των αγαθών, οι οποίες δεν αφορούν τα κύρια χαρακτηριστικά τους, αλλά είναι μόνο ενδεικτικές και ενδεικτικές.

VІІІ.2. ΤΙΜΗ ΠΡΟΪΌΝΤΩΝ

Άρθρο 15. (1) Η τιμή των προϊόντωνν, συμπεριλαμβανομένων όλων των φόρων και τελών, καθορίζεται από τον ΕΜΠΟΡΟ στη σελίδα πληροφοριών (προφίλ) για την παρουσίαση κάθε είδους στον ιστότοπο stenso.gr

(2) Η τιμή των προϊόντων στο ηλεκτρονικό κατάστημα stenso.gr αναφέρεται σε ΕΥΡΩ, περιλαμβάνει ΦΠΑ και ΔΕΝ περιλαμβάνει το κόστος των ταχυδρομικών τελών ή/και τα έξοδα αποστολής.

(3) Το κόστος των ταχυδρομικών τελών και/ή των εξόδων μεταφοράς για την παράδοση που δεν περιλαμβάνονται στην τιμή των προϊόντων καθορίζεται και παρέχεται ως πληροφορία στους ΠΕΛΑΤΕΣ σε έναν από τους ακόλουθους χρόνους πριν από τη σύναψη της σύμβασης αγοράς: 

α) στο προφίλ κάθε προϊόντος στο ηλεκτρονικό κατάστημα, ή

β) κατά την επιλογή των προϊόντων για τη σύναψη της σύμβασης, πριν από την οριστικοποίηση της αγοράς.

(4) Η τιμή των ταχυδρομικών τελών και/ή των εξόδων αποστολής για την παράδοση καθορίζεται αυτόματα ανάλογα με το βάρος και/ή τον όγκο των παραγγελθέντων προϊόντων σε σταθερές τιμές της εταιρείας ταχυμεταφορών ACS.

(5) Ο ΕΜΠΟΡΟΣ μπορεί να θέσει όρους δωρεάν παράδοσης για παραγγελίες προϊόντων άνω ενός συγκεκριμένου ποσού, οι οποίοι δημοσιεύονται στον ιστότοπο stenso.gr

(6) Οι πληροφορίες που παρέχονται στους ΠΕΛΑΤΕΣ δυνάμει του παρόντος άρθρου είναι ενημερωμένες κατά τον χρόνο της απεικόνισής τους στον δικτυακό τόπο stenso.gr πριν από τη σύναψη της σύμβασης αγοράς.

(7) Ο ΕΜΠΟΡΟΣ έχει το δικαίωμα να τροποποιεί ανά πάσα στιγμή και χωρίς προειδοποίηση προς τους ΠΕΛΑΤΕΣ τις πληροφορίες σχετικά με τα προϊόντα που δημοσιεύονται στο ηλεκτρονικό κατάστημα και τις τιμές τους, όλες οι τροποποιήσεις και προσθήκες ισχύουν από τη στιγμή της δημοσίευσής τους στον ιστότοπο stenso.gr. Οι αλλαγές τιμών δεν επηρεάζουν τα προϊόντα που έχουν πληρωθεί από τους ΠΕΛΑΤΕΣ πριν από την ημερομηνία ενημέρωσης.

(8) Ο ΕΜΠΟΡΟΣ έχει το δικαίωμα να παρέχει εκπτώσεις στα προϊόντα που προσφέρονται στο ηλεκτρονικό κατάστημα, σύμφωνα με τις απαιτήσεις της βουλγαρικής νομοθεσίας και σύμφωνα με τους κανόνες που δημοσιεύονται στην ιστοσελίδα. Οι εκπτώσεις μπορούν να παρέχονται σε διάφορες μορφές, όπως κουπόνια, κωδικούς προσφοράς, προσφορές, καμπάνιες, εκπτώσεις αφοσίωσης που παρέχονται μεμονωμένα, τυχαία ή ως αποτέλεσμα έρευνας πελατών κ. λπ. Δεν είναι δυνατός ο συνδυασμός διαφορετικών τύπων εκπτώσεων κατά την παραγγελία ενός μόνο προϊόντος.

VІІІ.3. ΜΕΘΟΔΟΙ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

Άρθρο 16. Οι όροι και οι προϋποθέσεις πληρωμής, παράδοσης και εκτέλεσης της σύμβασης καθορίζονται στους παρόντες Γενικούς Όρους και Προϋποθέσεις και στις πληροφορίες που παρέχονται στους ΠΕΛΑΤΕΣ μέσω του δικτυακού τόπου stenso.gr

Άρθρο 17. (1) Ο ΠΕΛΑΤΗΣ συμφωνεί ότι ο ΕΜΠΟΡΟΣ δικαιούται να δέχεται προκαταβολή για τις συμβάσεις αγοράς που συνάπτονται μέσω του ηλεκτρονικού καταστήματος stenso.gr με νομικά πρόσωπα.

(2) Ο ΠΕΛΑΤΗΣ επιλέγει αυτόνομα τον τρόπο με τον οποίο θα καταβάλει στον ΕΜΠΟΡΟ την τιμή των προϊόντων που δημοσιεύεται στο ηλεκτρονικό κατάστημα stenso.gr.

(3) Εάν η αξία της παραγγελίας του ΠΕΛΑΤΗ είναι ίση ή υπερβαίνει τα 5. 000 ευρώ, η πληρωμή πραγματοποιείται μόνο με τραπεζικό έμβασμα ή κατάθεση στον τραπεζικό λογαριασμό του ΕΜΠΟΡΟΥ.

(4) Τα προϊόντα που παραγγέλλονται στο ηλεκτρονικό κατάστημα stenso. gr μπορούν να πληρωθούν με τον ακόλουθο τρόπο:

1. Για παράδοση αγαθών σε διεύθυνση στο έδαφος της Ελληνικής Δημοκρατίας:

- Με χρεωστική ή πιστωτική κάρτα μέσω εικονικού τερματικού POS. Οι τραπεζικές κάρτες με τις οποίες μπορείτε να πραγματοποιήσετε online πληρωμές είναι: VISA, MasterCard.

- πληρωμή με τραπεζικό έμβασμα για νομικά πρόσωπα/εταιρείες. 

- Πληρωμή κατά την παραλαβή των εμπορευμάτων, με "αντικαταβολή" - η πληρωμή γίνεται σε μετρητά, κατά την παραλαβή των εμπορευμάτων απευθείας στον κούριερ που παρέδωσε τα εμπορεύματα. Εάν ο ΠΕΛΑΤΗΣ έχει επιλέξει να παραλάβει τα προϊόντα του από γραφείο της εταιρείας κούριερ, η πληρωμή πραγματοποιείται στο επιλεγμένο γραφείο. Ο κούριερ εκδίδει ένα έγγραφο για το ποσό που καταβλήθηκε και υπογράφοντας τα έγγραφα που συνοδεύουν τα εμπορεύματα, η παράδοση θεωρείται ολοκληρωμένη και η παραγγελία εκτελείται "χωρίς παρατηρήσεις".

VІІІ.4. ΠΑΡΑΔΟΣΗ. ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Άρθρο18. (1) Οι απεσταλμένες και επιβεβαιωμένες παραγγελίες επεξεργάζονται, συσκευάζονται και παραδίδονται στη διεύθυνση παράδοσης που έχει καθορίσει ο ΠΕΛΑΤΗΣ μέσω της εταιρείας ταχυμεταφορών ACS.

(2) Ο ΕΜΠΟΡΟΣ παραδίδει τα προϊόντα στον ΠΕΛΑΤΗ εντός της προθεσμίας που ορίζεται κατά τη σύναψη της σύμβασης. Ο χρόνος παράδοσης εξαρτάται από τη διαθεσιμότητα των προϊόντων.

(3) Ο χρόνος παράδοσης των προϊόντων που παραγγέλλονται μέσω της ιστοσελίδας stenso.gr είναι από 3 έως 7 εργάσιμες ημέρες, αρχής γενομένης από την ημερομηνία αποστολής της παραγγελίας από τον ΠΕΛΑΤΗ στον ΕΜΠΟΡΟ μέσω της ιστοσελίδας stenso.gr και ισχύει για παράδοση σε διεύθυνση στην επικράτεια της Ελληνικής Δημοκρατίας. Εάν ο ΠΕΛΑΤΗΣ έχει επιλέξει την πληρωμή με τραπεζικό έμβασμα, η προθεσμία αυτή αρχίζει από την ημερομηνία κατά την οποία το τίμημα των προϊόντων πιστώνεται στον τραπεζικό λογαριασμό του ΕΜΠΟΡΟΥ. 

(4) Είναι δυνατόν να παραταθεί εύλογα η προθεσμία παράδοσης κατά τη διάρκεια επίσημων αργιών, προσφορών, εκπτώσεων ή / και Σαββατοκύριακου, καθώς και για παράδοση αγαθών εκτός της επικράτειας της Βουλγαρίας, αλλά ο μέγιστος όρος δεν θα υπερβαίνει τις 30 ημέρες από την ημερομηνία αποστολής της Παραγγελίας από τον ΠΕΛΑΤΗ στον ΕΜΠΟΡΟ μέσω της ιστοσελίδας stenso.gr.

(5) Ο κίνδυνος απώλειας ή ζημίας των εμπορευμάτων μεταβαίνει στον ΠΕΛΑΤΗ τη στιγμή που τα εμπορεύματα εγκαταλείπουν την αποθήκη του ΕΜΠΟΡΟΥ και παραδίδονται στον ταχυμεταφορέα ή σε άλλο πρόσωπο που έχει ορίσει ο ΠΕΛΑΤΗΣ και εκτελεί τη μεταφορά.

(6) Εάν ο ΕΜΠΟΡΟΣ αδυνατεί να εκτελέσει τη σύμβαση λόγω μη διαθεσιμότητας των παραγγελθέντων αγαθών, ο ΕΜΠΟΡΟΣ υποχρεούται να ειδοποιήσει τον ΠΕΛΑΤΗ και να επιστρέψει τα ποσά που κατέβαλε ο ΠΕΛΑΤΗΣ.

(7) Ο ΕΜΠΟΡΟΣ παραδίδει τα αγαθά στη διεύθυνση που έχει δηλώσει ο ΠΕΛΑΤΗΣ και δεν ευθύνεται σε περίπτωση που τα στοιχεία που έχει δηλώσει ο ΠΕΛΑΤΗΣ είναι ψευδή ή παραπλανητικά.

(8) Ο ΕΜΠΟΡΟΣ συμμορφώνεται με όλες τις απαιτήσεις της βουλγαρικής νομοθεσίας για την ασφάλεια, την επισήμανση, τη συσκευασία, τη διαφήμιση και την πώληση των συμπληρωμάτων διατροφής.

(9) Η παράδοση των εμπορευμάτων μπορεί να εμποδιστεί για οποιονδήποτε από τους ακόλουθους λόγους:

Ένα ή όλα τα παραγγελθέντα είδη δεν υπάρχουν σε απόθεμα,

Ο ΠΕΛΑΤΗΣ έχει επιλέξει τρόπο πληρωμής των αγαθών με τραπεζικό έμβασμα, αλλά δεν έχει προβεί σε πληρωμή (καθυστερημένη πληρωμή),

Ο ΠΕΛΑΤΗΣ έχει παράσχει εσφαλμένη ή ελλιπή διεύθυνση παράδοσης,

Ο ΠΕΛΑΤΗΣ δεν βρίσκεται στη διεύθυνση παράδοσης ή η πρόσβαση και οι προϋποθέσεις για την παράδοση των αγαθών δεν παρέχονται εντός της προθεσμίας παράδοσης,

Έλλειψη τρέχοντος αριθμού τηλεφώνου για επικοινωνία με τον ΠΕΛΑΤΗ,

Τεχνικό πρόβλημα.

(10) Σε περίπτωση προβλημάτων με την παράδοση λόγω υπαιτιότητας του ΕΜΠΟΡΟΥ, όλα τα πρόσθετα έξοδα αποστολής ή παραλαβής των εμπορευμάτων βαρύνουν τον ίδιο. Σε όλες τις άλλες περιπτώσεις, η επακόλουθη / εκ νέου αποστολή ή παραλαβή των αγαθών βαρύνει τον ΠΕΛΑΤΗ.

(11) Όταν ο ΠΕΛΑΤΗΣ επιστρέφει αγαθά με δικαίωμα επιστροφής του ποσού που καταβλήθηκε, η τιμή που υπόκειται σε επιστροφή μειώνεται κατά την αξία της έκπτωσης που εισπράχθηκε, που εφαρμόζεται στα εμπορεύματα και επιστρέφεται μόνο το πραγματικά καταβληθέν ποσό.

Άρθρο 19. (1) Ο ΠΕΛΑΤΗΣ οφείλει να ελέγξει και να επιθεωρήσει τα προϊόντα κατά την παράδοση του ταχυμεταφορέα και να ειδοποιήσει αμέσως τον ΕΜΠΟΡΟ στο ηλεκτρονικό κατάστημα stenso.gr σε περίπτωση τυχόν ασυμφωνιών, ελλείψεων ή ζημιών.

(2) Εάν ο ΠΕΛΑΤΗΣ δεν ειδοποιήσει τον ΕΜΠΟΡΟ στον ιστότοπο stenso.gr σύμφωνα με την παράγραφο 1, τα αγαθά θεωρούνται εγκεκριμένα ως συμμορφούμενα με τις απαιτήσεις, εκτός από τα λανθάνοντα ελαττώματα.

(3) Εάν, κατά την παράδοση των αγαθών, ο ΠΕΛΑΤΗΣ επιθυμεί να τα ακυρώσει και να μην τα παραλάβει, τα έξοδα μεταφοράς για την παράδοση και προς τις δύο κατευθύνσεις βαρύνουν τον ίδιο.

(4) Εάν ο ΠΕΛΑΤΗΣ ανακαλύψει κρυφά ελαττώματα ή ελλείψεις των αγαθών, έχει το δικαίωμα να υποβάλει αξίωση στον ΕΜΠΟΡΟ σύμφωνα με τις διατάξεις του τμήματος XI, ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΟΛΕΣ.

Άρθρο 20. Για τις περιπτώσεις που δεν ρυθμίζονται στους παρόντες Γενικούς Όρους και Προϋποθέσεις, οι κανόνες εμπορικής πώλησης που προβλέπονται στον Εμπορικό Νόμο και στον Νόμο περί προστασίας των καταναλωτών εφαρμόζονται στη σύμβαση αγοράς και πώλησης αγαθών που συνάπτεται ηλεκτρονικά μέσω του δικτυακού τόπου stenso.gr. 

Άρθρο 21. Το ηλεκτρονικό κατάστημα stenso.gr δεν χρεώνει κανένα κόστος για τη χρήση ενός μέσου επικοινωνίας για τη σύναψη της σύμβασης πώλησης εξ αποστάσεως

VІІІ.5. ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΑΚΥΡΩΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ. ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

Άρθρο 22. (1) Ο ΠΕΛΑΤΗΣ έχει το δικαίωμα να ακυρώσει τη συναφθείσα σύμβαση χωρίς να δώσει καμία αιτιολογία, χωρίς αποζημίωση ή ποινή και χωρίς να καταβάλει κανένα κόστος, εκτός από τα έξοδα επιστροφής και παράδοσης των αγαθών, εντός 14 ημερών από:

την ημερομηνία παραλαβής των εμπορευμάτων από τον ΠΕΛΑΤΗ ή από πρόσωπο που έχει ορίσει ο ίδιος, εκτός από τον ταχυμεταφορέα,

την ημερομηνία παραλαβής των τελευταίων εμπορευμάτων από τον ΠΕΛΑΤΗ ή από πρόσωπο που έχει ορίσει ο ΠΕΛΑΤΗΣ, εκτός από τον ταχυμεταφορέα, όταν ο ΠΕΛΑΤΗΣ έχει παραγγείλει πολλά εμπορεύματα με μία παραγγελία, τα οποία παραδίδονται χωριστά, ή άλλη ημερομηνία που προβλέπεται στο άρθρο 2 του παρόντος κανονισμού 50 του νόμου περί προστασίας των καταναλωτών.

(2) Προκειμένου να ασκήσει το δικαίωμα ακύρωσής του, ο ΠΕΛΑΤΗΣ κοινοποιεί στον ΕΜΠΟΡΟ την απόφασή του να ακυρώσει τη σύμβαση με σαφή γραπτή δήλωση για να αποστείλει στην ταχυδρομική ή ηλεκτρονική διεύθυνση του ΕΜΠΟΡΟΥ βάσει του άρθρου 2 πριν από τη λήξη της περιόδου που αναφέρεται στο προηγούμενο εδάφιο.

(3) Ο ΠΕΛΑΤΗΣ μπορεί να ασκήσει το δικαίωμα ακύρωσής συμπληρώνοντας και αποστέλλοντας ταχυδρομικώς, φαξ ή email στον ΕΜΠΟΡΟ:

α) Τυποποιημένο έντυπο για την άσκηση του δικαιώματος ακύρωσης σύμβασης, Προσάρτημα 1 των παρόντων Γενικών Όρων και Προϋποθέσεων.

β) Έντυπο ακύρωσης, Προσάρτημα 3 των παρόντων Γενικών Όρων και Προϋποθέσεων, διαθέσιμο στη διεύθυνση «Ακύρωση, επιστροφή και ανταλλαγή» στο ηλεκτρονικό κατάστημα stenso.gr.

γ) δηλώνει κατηγορηματικά διαφορετικά την απόφασή του να ακυρώσει τη σύμβαση. Πληροφορίες σχετικά με την άσκηση του δικαιώματος ακύρωσης διατίθενται στην ενότητα «Άρνηση, Επιστροφή και Ανταλλαγή» και Παράρτημα 2 των παρόντων Γενικών Όρων και Προϋποθέσεων.

(4) Ο ΕΜΠΟΡΟΣ μπορεί να παρέχει στον ΠΕΛΑΤΗ τη δυνατότητα να ασκήσει το δικαίωμα ακύρωσης συμπληρώνοντας και αποστέλλοντας ηλεκτρονικά μέσω της ιστοσελίδας του ηλεκτρονικού καταστήματος τυποποιημένη φόρμα ακύρωσης, Παράρτημα №1 των παρόντων Γενικών Όρων και Προϋποθέσεων ή έντυπο ακύρωσης , Παράρτημα №3 των παρόντων Γενικών Όρων και Προϋποθέσεων ή οποιαδήποτε άλλη ξεκάθαρη δήλωση. Σε αυτήν την περίπτωση, ο ΕΜΠΟΡΟΣ αποστέλλει αμέσως στον ΠΕΛΑΤΗ επιβεβαίωση παραλαβής της ακύρωσής του σε σταθερό μέσο ή email.

(5) Η άσκηση του δικαιώματος ακύρωσης τερματίζει τις υποχρεώσεις των μερών να εκτελέσουν τη σύμβαση ή να συνάψουν τη σύμβαση - εάν υποβληθεί πρόταση για τη σύναψή της από τον ΠΕΛΑΤΗ. 

Άρθρο 23. (1) Όταν ο ΠΕΛΑΤΗΣ έχει ασκήσει το δικαίωμά του να ακυρώσει τη σύμβαση εξ αποστάσεως ή εκτός του εμπορικού χώρου, ο ΕΜΠΟΡΟΣ θα επιστρέψει όλα τα ποσά που έλαβε από τον ΠΕΛΑΤΗ, εκτός από τα έξοδα παράδοσης, (όταν ο ΠΕΛΑΤΗΣ είχε επιλέξει μια μέθοδο παράδοση εκτός από την πιο φθηνή τυπική μέθοδο παράδοσης που προσφέρει ο ΕΜΠΟΡΟΣ -δωρεάν παράδοση), καθώς και τα έξοδα επιστροφής των εμπορευμάτων, χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση και το αργότερο 14 ημέρες από την ημερομηνία κατά την οποία ενημερώθηκε από τον ΠΕΛΑΤΗ για απόφαση ακύρωσης της σύμβασης.

(2) Ο ΕΜΠΟΡΟΣ επιστρέφει τα ποσά που έλαβε με τραπεζική μεταφορά, χρησιμοποιώντας τα ίδια μέσα πληρωμής που χρησιμοποίησε ο ΠΕΛΑΤΗΣ στην αρχική συναλλαγή, εκτός εάν ο ΠΕΛΑΤΗΣ έχει εκφράσει τη ρητή συγκατάθεσή του να χρησιμοποιήσει άλλο μέσο πληρωμής και υπό τον όρο ότι αυτό δεν συνεπάγεται κόστος για τον ΠΕΛΑΤΗ.

(3) Ο Έμπορος δεν υποχρεούται να επιστρέψει το πρόσθετο κόστος παράδοσης των αγαθών, όταν ο ΠΕΛΑΤΗΣ έχει επιλέξει ρητά έναν τρόπο παράδοσης των αγαθών, διαφορετικό από τον φθηνότερο τύπο παράδοσης που προσφέρει ο ΕΜΠΟΡΟΣ, και συγκεκριμένα: δωρεάν παράδοση.

(4) Ο ΕΜΠΟΡΟΣ μπορεί να παρακρατήσει την πληρωμή προς τον ΠΕΛΑΤΗ έως ότου παραλάβει τα αγαθά πίσω ή έως ότου ο ΠΕΛΑΤΗΣ παράσχει απόδειξη ότι έστειλε τα αγαθά πίσω, όποιο από τα δύο είναι το προγενέστερο.

Άρθρο 24. (1) Όταν ο ΠΕΛΑΤΗΣ ασκεί το δικαίωμα ακύρωσης της σύμβασης, αποστέλλει ή διαβιβάζει τα εμπορεύματα πίσω στον ΕΜΠΟΡΟ ή σε εξουσιοδοτημένο από αυτόν πρόσωπο χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση και το αργότερο εντός 14 ημερών από την ημερομηνία κατά την οποία ο ΠΕΛΑΤΗΣ ενημέρωσε τον ΕΜΠΟΡΟ για την απόφασή του να αρνηθεί την σύμβαση καταβάλλοντας τα έξοδα επιστροφής των εμπορευμάτων.

(2) Σύμφωνα με το άρθρο 1 παρ. 55, παράγραφος 2 του νόμου περί προστασίας καταναλωτών, τα έξοδα επιστροφής των εμπορευμάτων καταβάλλονται από τον ΠΕΛΑΤΗ.

(3) Τα εμπορεύματα επιστρέφονται αυτοπροσώπως ή αποστέλλονται, χωρίς αντικαταβολή, στην ακόλουθη διεύθυνση του εμπόρου: Bulgaria, Plovdiv, Blvd. Karlovsko Shose No 8, μαζί με όλα τα έγγραφα που σχετίζονται με την παράδοση: απόδειξη ή τιμολόγιο, πρωτόκολλο παράδοσης, κάρτα εγγύησης κ. λπ. (εάν έχουν εκδοθεί).

(4) Ο ΠΕΛΑΤΗΣ αναλαμβάνει την υποχρέωση να προσέχει κατά την αποθήκευση των αγαθών που παραλαμβάνει από τον ΕΜΠΟΡΟ, διασφαλίζοντας την ποιότητα και την ασφάλειά τους κατά τη διάρκεια της περιόδου που αναφέρεται στην παρ. 1. Ο ΠΕΛΑΤΗΣ οφείλει να επιστρέψει ή να αποστείλει τα εμπορεύματα σε καλή εμπορεύσιμη κατάσταση, ώστε να είναι δυνατή η επαναπώλησή τους, και είναι υπεύθυνος για κάθε μείωση της αξίας των εμπορευμάτων που προκαλείται από τη δοκιμή τους, εκτός από την απαραίτητη για τη διαπίστωση της φύσης, των χαρακτηριστικών και της ορθής λειτουργίας τους.

(5) Μέχρι την επιστροφή ή την παράδοση των αγαθών στη διεύθυνση του ΕΜΠΟΡΟΥ σύμφωνα με την παράγραφο (3), ο κίνδυνος τυχαίας απώλειας, απώλειας ή ζημίας των αγαθών βαρύνει εξ ολοκλήρου τον ΠΕΛΑΤΗ.

Άρθρο 25. Σε περίπτωση που ο ΠΕΛΑΤΗΣ ασκήσει το δικαίωμα ακύρωσης, κάθε συμπληρωματική σύμβαση λύεται αυτομάτως, χωρίς ο ΠΕΛΑΤΗΣ να επιβαρυνθεί με πρόσθετα έξοδα, ζημίες ή κυρώσεις. Στην περίπτωση αυτή, ο ΠΕΛΑΤΗΣ θεωρείται ότι έχει ασκήσει το δικαίωμα ακύρωσης όσον αφορά τα μπόνους και τα δώρα που έλαβε μαζί με τα παραδοθέντα αγαθά.

Άρθρο 26. (1) Βάσει του άρθρου 1 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 57 του νόμου περί προστασίας των καταναλωτών, το δικαίωμα ακύρωσης δεν ισχύει για τις παρακάτω συμβάσεις:

για την παράδοση αγαθών των οποίων η τιμή εξαρτάται από τις διακυμάνσεις της χρηματοπιστωτικής αγοράς που δεν μπορούν να ελεγχθούν από τον ΕΜΠΟΡΟ,

για την παράδοση αγαθών που κατασκευάζονται κατά παραγγελία του Πελάτη ή σύμφωνα με τις ατομικές απαιτήσεις του (π. χ. κατασκευή ειδικού μοντέλου, εμβλήματος, κεντήματος, μεταξοτυπίας, εταιρικών διακριτικών),

για την παράδοση αγαθών τα οποία, λόγω της φύσης τους, ενδέχεται να υποβαθμιστούν ή να έχουν μικρή διάρκεια ζωής,

για την παράδοση σφραγισμένων εμπορευμάτων που έχουν αποσφραγιστεί μετά την παράδοση και δεν μπορούν να επιστραφούν για λόγους υγιεινής ή προστασίας της υγείας,

για την προμήθεια αγαθών τα οποία, αφού παραδοθούν και λόγω της φύσης τους έχουν αναμιχθεί με άλλα αγαθά από τα οποία δεν μπορούν να διαχωριστούν,

για την παράδοση αγαθών με μειωμένη ακεραιότητα ή κατεστραμμένη συσκευασία (φίλτρα προστασίας της αναπνοής),;

στις άλλες υποθέσεις του άρθρου 57 του νόμου περί προστασίας των καταναλωτών.

Άρθρο 27. Σύμφωνα με τα άρθρα 22-26 της παρούσας ενότητας, αντί ακύρωσης από τη σύμβαση πώλησης, ο ΠΕΛΑΤΗΣ έχει το δικαίωμα να ζητήσει την αντικατάσταση των αγαθών με άλλα (παράδοση αντικατάστασης) που προσφέρονται μέσω του ηλεκτρονικού καταστήματος στέλνοντας εγγράφως συμπληρωμένη Φόρμα Επιστροφής, Ανταλλαγής και Παραπόνων (Προσάρτημα Νο3) και επιστροφή των εμπορευμάτων για αντικατάσταση σε δεσμευμένη συσκευασία. Τα έξοδα επιστροφής των εμπορευμάτων στον ΕΜΠΟΡΟ και για την παράδοση νέων (αντικαθιστουμένων) αγαθών στον ΠΕΛΑΤΗ είναι εις βάρος του ΠΕΛΑΤΗ, με βάση το άρθρο 6 παρ. 55, παρ. 2 της νόμου περί προστασίας καταναλωτών.

ІХ. ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΠΟΝΑ

Άρθρο 27. (1) Ο ΕΜΠΟΡΟΣ ευθύνεται για κάθε έλλειψη αντιστοιχίας των αγαθών με τη σύμβαση πώλησης που υφίσταται κατά τη στιγμή της παράδοσης των αγαθών και επέρχεται εντός 2 ετών από την παράδοση, ακόμη και αν δεν γνώριζε την έλλειψη αντιστοιχίας.

Άρθρο 28. Σε περίπτωση μη αντιστοιχίας των αγαθών με τη σύμβαση πώλησης, ο ΠΕΛΑΤΗΣ έχει το δικαίωμα να κάνει παράπονο ζητώντας από τον ΕΜΠΟΡΟ  αντιστοιχία των αγαθών με τη σύμβαση πώλησης. Στην περίπτωση αυτή, ο ΠΕΛΑΤΗΣ μπορεί να επιλέξει μεταξύ της επισκευής των αγαθών ή της αντικατάστασής τους με νέα αγαθά, εκτός εάν αυτό είναι αδύνατο ή η μέθοδος αποζημίωσης που έχει επιλέξει ο ΠΕΛΑΤΗΣ, είναι δυσανάλογη με την άλλη.

Άρθρο 29. (1) Όταν τα εμπορεύματα δεν αντιστοιχούν με τη σύμβαση πώλησης, ο ΕΜΠΟΡΟΣ υποχρεούται να τα φέρει σε αντιστοιχία εντός 1 (ενός) μηνός από την υποβολή παραπόνου από τον ΠΕΛΑΤΗ

(2) Η μεταφορά των εμπορευμάτων σύμφωνα με τη σύμβαση πώλησης είναι δωρεάν για τον ΠΕΛΑΤΗ.

Άρθρο 30. (1) Σε περίπτωση μη αντιστοιχίας των εμπορευμάτων με τη σύμβαση πώλησης και όταν ο ΠΕΛΑΤΗΣ δεν είναι ικανοποιημένος με την επίλυση της απαίτησης σύμφωνα με το άρθρο 113 του νόμου περί προστασίας καταναλωτών, έχει το δικαίωμα να επιλέξει μεταξύ μιας από τις ακόλουθες επιλογές:

(α) ακύρωση της σύμβασης και επιστροφή του ποσού που καταβλήθηκε από αυτήν,

β) μείωση τιμών.

(2) Ο ΠΕΛΑΤΗΣ δεν μπορεί να ζητήσει ακύρωση της σύμβασης εάν η μη αντιστοιχία των εμπορευμάτων με τη σύμβαση είναι ασήμαντη.

(3) Η καταγγελία μπορεί να υποβληθεί στον ΕΜΠΟΡΟ ή σε πρόσωπο εξουσιοδοτημένο από αυτόν εντός 2 (δύο) ετών από την παράδοση των εμπορευμάτων, αλλά το αργότερο εντός δύο μηνών από τη διαπίστωση της μη αντιστοιχίας, εάν ο ΠΕΛΑΤΗΣ είναι καταναλωτής κατά την έννοια του νόμου περί προστασίας καταναλωτών.

Άρθρο 31. (1) Εμπορική εγγύηση είναι οποιαδήποτε ευθύνη από τον έμπορο ή τον κατασκευαστή προς τον ΠΕΛΑΤΗ, πέραν της νομικής υποχρέωσής του να διασφαλίσει τη αντιστοιχία των εμπορευμάτων με τη σύμβαση πώλησης, να επιστρέψει το πληρωμένο ποσό ή να αντικαταστήσει ή να επισκευάσει το αγαθά, ή να παρέχουν υπηρεσίες άλλου τύπου όταν τα αγαθά δεν πληρούν τις προδιαγραφές και άλλες απαιτήσεις αντιστοιχίας που καθορίζονται στην αίτηση για εμπορική εγγύηση ή στη σχετική διαφήμιση που έγινε κατά τη σύναψη ή πριν από τη σύναψη της σύμβασης.

(2) Η εμπορική εγγύηση παρέχεται στον ΠΕΛΑΤΗ γραπτώς ή σε άλλο μέσο, στο οποίο έχει πρόσβαση.

(3) Ο ΠΕΛΑΤΗΣ έχει το δικαίωμα να υποβάλει παράπονο για τα αγαθά / υπηρεσίες, ανεξάρτητα από το εαν ο ΕΜΠΟΡΟΣ ή ο κατασκευαστής παρείχε εμπορική εγγύηση για τα αγαθά ή τις υπηρεσίες.

(4) Κατά την υποβολή αίτησης παραπόνου για αγαθά, ο ΠΕΛΑΤΗΣ μπορεί να ζητήσει επιστροφή του καταβληθέντος ποσού, για αντικατάσταση των αγαθών με άλλο, που αντιστοιχεί στο συμφωνηθέν, έκπτωση από την αρχική τιμή ή δωρεάν επισκευή σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις του άρθρου 113 και 114 του νόμου περί προστασίας καταναλωτών.

(5) Τα παράπονα υποβάλλονται προσωπικά στον ΕΜΠΟΡΟ ή σε πρόσωπο εξουσιοδοτημένο από αυτόν στις εμπορικές τοποθεσίες του ή υποβάλλεται γραπτώς με ταχυδρομείο στη διεύθυνση του ΕΜΠΟΡΟΥ ή ηλεκτρονικά μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου: sales@stenso.gr.

(6) Ο ΕΜΠΟΡΟΣ παρέχει στους ΠΕΛΑΤΕΣ πρόσβαση στη Φόρμα Επιστροφής, Ανταλλαγής ή Παραπόνων στην ιστοσελίδα stenso.gr, Προσάρτημα №3..  

(7) Κατά την υποβολή παραπόνων, ο ΠΕΛΑΤΗΣ αναφέρει το αντικείμενο των παραπόνων, την προτιμώμενη μέθοδο ικανοποίησης, αντίστοιχία του αιτούμενου ποσού, τη διεύθυνση επικοινωνίας, το τηλέφωνο και το email επικοινωνίας, εφαρμόζοντας τα έγγραφα στα οποία βασίζεται το παράπονο - απόδειξη ή τιμολόγιο, πρακτικά, ή άλλα έγγραφα που αποδεικνύουν τη μη αντιστοιχία των εμπορευμάτων με το συμφωνηθέν, καθώς και έγγραφα που αποδεικνύουν την απαίτηση για τους λόγους και το ποσό. Ο ΕΜΠΟΡΟΣ υποχρεούται να τηρεί μητρώο των παραπόνων που υποβλήθηκαν.

(8) Η υποβολή παραπόνου ενώπιον του ΕΜΠΟΡΟΥ δεν αποτελεί εμπόδιο για την υποβολή αξίωσης

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Άρθρο 32. (1) Ο ΕΜΠΟΡΟΣ στο ηλεκτρονικό κατάστημα stenso.gr λαμβάνει μέτρα για την προστασία των προσωπικών δεδομένων των ΠΕΛΑΤΩΝ σύμφωνα με τον Νόμο περί Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων.

(2) Η συλλογή, αποθήκευση και επεξεργασία προσωπικών δεδομένων που παρέχονται οικειοθελώς από τους ΠΕΛΑΤΕΣ κατά τη χρήση των υπηρεσιών και την πώληση αγαθών που προσφέρονται στο ηλεκτρονικό κατάστημα stenso.gr πραγματοποιείται σύμφωνα με την Πολιτική Απορρήτου και την προστασία των προσωπικών δεδομένων της "BULTEX 99 "Ltd., εφεξής αναφερόμενη ως Πολιτική Απορρήτου, στην οποία μπορείτε να αποκτήσετε πρόσβαση εδώ.

(3) Τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που εισάγονται από τους ΠΕΛΑΤΕΣ υπόκεινται σε προστασία σύμφωνα με τον Νόμο περί Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα και τον Κανονισμό (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 27ης Απριλίου 2016, για την προστασία των ατόμων σε σχέση με την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων, καθώς ο ΕΜΠΟΡΟΣ τα επεξεργάζεται για τους σκοπούς και εντός των όρων που προβλέπονται στην Πολιτική Απορρήτου.

(4) Σε συμφωνία με την Πολιτική Απορρήτου, ο ΠΕΛΑΤΗΣ επιβεβαιώνει ότι ο ΕΜΠΟΡΟΣ συμφωνεί να αποθηκεύσει πληροφορίες ή να αποκτήσει πρόσβαση στις πληροφορίες που είναι αποθηκευμένες στην τελική συσκευή του ΠΕΛΑΤΗ για τους σκοπούς και τους όρους που προβλέπονται σε αυτήν.

(5) Ο ΠΕΛΑΤΗΣ συμφωνεί ότι ο ΕΜΠΟΡΟΣ στο ηλεκτρονικό κατάστημα stenso.gr έχει το δικαίωμα να στέλνει ανά πάσα στιγμή διαφημιστικά και ενημερωτικά μηνύματα για προσφορές και καμπάνιες στον ΠΕΛΑΤΗ ή στον Χρήστη, συμπεριλαμβανομένου του ηλεκτρονικού ενημερωτικού δελτίου ή προσφορών για αγορά αγαθών ηλεκτρονικά, ενώ υπάρχει εγγραφή στον ιστότοπο stenso.gr ή / και συγκατάθεση από τον ΠΕΛΑΤΗ για λήψη ηλεκτρονικών ειδοποιήσεων στο ηλεκτρονικό κατάστημα του ΕΜΠΟΡΟΥ. 

(6) Ο ΠΕΛΑΤΗΣ συμφωνεί ότι ο ΕΜΠΟΡΟΣ έχει το δικαίωμα να συλλέγει, να αποθηκεύει και να επεξεργάζεται προσωπικά δεδομένα σχετικά με τον ΠΕΛΑΤΗ και δεδομένα σχετικά με τη συμπεριφορά του κατά τη χρήση του ηλεκτρονικού καταστήματος stenso.gr. Ο ΠΕΛΑΤΗΣ έχει το δικαίωμα ανά πάσα στιγμή να αντιταχθεί στην αποθήκευση ή στην πρόσβαση σε αυτές τις πληροφορίες με τους τρόπους που προβλέπονται στην Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων και Προσωπικών Δεδομένων.

Άρθρο 33 (1) Ανά πάσα στιγμή, ο ΕΜΠΟΡΟΣ στο ηλεκτρονικό κατάστημα stenso.gr έχει το δικαίωμα να ζητήσει από τον ΠΕΛΑΤΗ να ταυτοποιηθεί και να επαληθεύσει την αλήθεια οποιωνδήποτε περιστάσεων και προσωπικών δεδομένων που δηλώθηκαν κατά την εγγραφή.

(2) Σε περίπτωση που για κάποιο λόγο ο ΠΕΛΑΤΗΣ έχει ξεχάσει ή χάσει τον κωδικό πρόσβασής του, μπορεί να επωφεληθεί από την επιλογή "Δημιουργία νέου κωδικού πρόσβασης", μέσω της οποίας κατά την εισαγωγή της διεύθυνσης ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που χρησιμοποιήθηκε κατά την εγγραφή λαμβάνει έναν προσωρινό σύνδεσμο για επαναφορά τον παλιό κωδικό πρόσβασης και τη δημιουργία ενός νέου.

Х. ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΤΟΥΣ ΓΕΝΙΚΟΥΣ ΟΡΟΥΣ

Άρθρο 34. (1) Αυτοί οι γενικοί όροι και προϋποθέσεις μπορούν να τροποποιηθούν από τον ΕΜΠΟΡΟ μονομερώς και ανά πάσα στιγμή, για τους οποίους ο τελευταίος ενημερώνει τους ΠΕΛΑΤΕΣ με τον κατάλληλο τρόπο.

(2) Ο ΕΜΠΟΡΟΣ και ο ΠΕΛΑΤΗΣ του ηλεκτρονικού καταστήματος stenso.gr συμφωνούν ότι: τυχόν προσθήκες και αλλαγές σε αυτούς τους γενικούς όρους θα επηρεάσουν τον ΠΕΛΑΤΗ μετά τη δημοσίευσή τους στον ιστότοπο του ΕΜΠΟΡΟΥ στο ηλεκτρονικό κατάστημα stenso.gr, εάν ο ΠΕΛΑΤΗΣ δεν δηλώσει σε 14 ημέρες από τη δημοσίευσή τους ότι τα απορρίπτει και / ή με τη ρητή αποδοχή του  μέσω του Λογαριασμού του στον ιστότοπο του ΕΜΠΟΡΟΥ.

(3) Ο ΠΕΛΑΤΗΣ συμφωνεί ότι όλες οι δηλώσεις του ΕΜΠΟΡΟΥ στο ηλεκτρονικό κατάστημα stenso.gr, σε σχέση με την τροποποίηση αυτών των γενικών όρων και προϋποθέσεων, μπορούν να του σταλούν μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή με άλλο τρόπο που δηλώνεται ρητά από τον ΠΕΛΑΤΗ. Ο ΠΕΛΑΤΗΣ συμφωνεί ότι τα μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που αποστέλλονται σύμφωνα με αυτό το άρθρο δεν χρειάζεται να υπογράφονται με ηλεκτρονική υπογραφή για να έχουν επίδραση σε αυτόν.

Άρθρο. 35. Ο ΕΜΠΟΡΟΣ δημοσιεύει αυτούς τους Γενικούς Όρους και Προϋποθέσεις στη διεύθυνση: stenso.gr, μαζί με όλες τις προσθήκες και τροποποιήσεις τους.

ХІ. ΔΙΑΚΟΠΗ

Άρθρο 36. Οι παρόντες γενικοί όροι και η σύμβαση μεταξύ του ΠΕΛΑΤΗ και του ΕΜΠΟΡΟΥ στο ηλεκτρονικό κατάστημα stenso.gr τερματίζονται στις ακόλουθες περιπτώσεις:

• κατά τη λήξη και δήλωση εκκαθάρισης ή κήρυξη πτώχευσης ενός από τα μέρη της σύμβασης.

• με αμοιβαία συγκατάθεση των μερών εγγράφως.

• σε περίπτωση αντικειμενικής αδυναμίας οποιουδήποτε από τα μέρη της σύμβασης να εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του.

• σε περίπτωση κατάσχεσης ή σφράγισης του εξοπλισμού από κρατικούς φορείς.

• σε περίπτωση διαγραφής της εγγραφής του ΠΕΛΑΤΗ στο ηλεκτρονικό κατάστημα stenso.gr. Στην περίπτωση αυτή, οι συμβάσεις πώλησης που έχουν συναφθεί αλλά δεν έχουν εκτελεστεί παραμένουν σε ισχύ και υπόκεινται σε εκτέλεση.

Άρθρο 37. Ο ΕΜΠΟΡΟΣ έχει το δικαίωμα κατά την κρίση του, χωρίς προειδοποίηση και χωρίς τη δέουσα αποζημίωση να καταγγείλει μονομερώς τη σύμβαση εγγραφής εάν διαπιστώσει ότι ο ΠΕΛΑΤΗΣ χρησιμοποιεί το ηλεκτρονικό κατάστημα stenso.gr κατά παράβαση των παρόντων Γενικών Όρων, της νομοθεσίας της Βουλγαρίας, τους γενικά αποδεκτούς ηθικούς κανόνες ή κανόνες  ηλεκτρονικού εμπόριου.

XII. ΕΥΘΥΝΗ

Άρθρο 38. Ο ΕΜΠΟΡΟΣ δεν φέρει ευθύνη σε περίπτωση ανωτέρας βίας, τυχαίων γεγονότων, προβλημάτων στο Διαδίκτυο, τεχνικών ή άλλων αντικειμενικών λόγων, συμπεριλαμβανομένων εντολών των αρμόδιων κρατικών αρχών.

Άρθρο 39. (1) Ο ΕΜΠΟΡΟΣ δεν φέρει ευθύνη για ζημίες που προκλήθηκαν από τον ΠΕΛΑΤΗ σε τρίτους.

(2) Ο ΕΜΠΟΡΟΣ δεν φέρει ευθύνη για περιουσιακές ή μη περιουσιακές ζημιές, οι οποίες έχουν σχέση με χαμένα κέρδη ή ζημιές που προκλήθηκαν στον ΠΕΛΑΤΗ κατά τη χρήση ή μη χρήσης του stenso.gr και τη σύναψη συμβάσεων πώλησης με τον ΕΜΠΟΡΟ.

(3) Ο ΕΜΠΟΡΟΣ δεν ευθύνεται για το χρονικό διάστημα κατά το οποίο το ηλεκτρονικό κατάστημα δεν ήταν διαθέσιμο λόγω ανωτέρας βίας.

(4) Ο ΕΜΠΟΡΟΣ δεν ευθύνεται για ζημιές από σχόλια, απόψεις και δημοσιεύσεις κάτω από τα προϊόντα, ειδήσεις και άρθρα στο ηλεκτρονικό κατάστημα stenso.gr.

Άρθρο 40. (1) Ο ΕΜΠΟΡΟΣ δεν φέρει ευθύνη σε περίπτωση υπέρβασης των μέτρων ασφαλείας του τεχνικού εξοπλισμού και από αυτό να προκύψει απώλεια πληροφοριών, διάδοση πληροφοριών, πρόσβαση σε πληροφορίες, περιορισμός πρόσβασης σε πληροφορίες και άλλες παρόμοιες συνέπειες.

(2) Ο ΕΜΠΟΡΟΣ δεν φέρει ευθύνη σε περίπτωση σύναψης σύμβασης πώλησης, παροχής πρόσβασης σε πληροφορίες, απώλειας ή αλλαγής δεδομένων που προέκυψε ως αποτέλεσμα ψευδούς ταυτοποίησης τρίτου μέρους, η οποία παρουσιάζεται στον ΠΕΛΑΤΗ, εάν από τις περιστάσεις μπορεί να κρίνει ότι αυτό το άτομο είναι ο ΠΕΛΑΤΗΣ.

XIII. ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ ΚΑΙ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ

Άρθρο 41. (1) Τα πνευματικά δικαιώματα και όλα τα άλλα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας, που περιέχονται στον ιστότοπο stenso.gr: εμπορικό σήμα "BULTEX 99" EOOD, stenso.gr, άλλα εμπορικά σήματα και εταιρικά σύμβολα, λογότυπα, δεδομένα, υλικό, πόροι, κείμενο, φωτογραφίες, γραφικά, δυναμικά σύμβολα, περιεχόμενο πολυμέσων, διάταξη, σχεδιασμός και κωδικοί λογισμικού, ανήκουν στην "BULTEX 99" Ltd. και υπόκεινται σε προστασία βάσει του νόμου περί πνευματικών δικαιωμάτων και σχετικών δικαιωμάτων, του νόμου περί μέτρων και γεωγραφικών ενδείξεων άλλων νόμων.

(2) Απαγορεύεται η φόρτωση, αντιγραφή, αναπαραγωγή, μετάδοση, διανομή, αποθήκευση και γενική χρήση των πόρων και του περιεχομένου του ιστότοπου stenso.gr ή τμημάτων του σε οποιαδήποτε μορφή χωρίς τη ρητή γραπτή συγκατάθεση του ΕΜΠΟΡΟΥ. Ο ΠΕΛΑΤΗΣ δεν έχει δικαίωμα να χρησιμοποιεί τον ιστότοπο κατά τρόπο που παραβιάζει το τοπικό ή διεθνές δίκαιο, να ανεβάζει ή να διανέμει υλικό που περιέχει ιούς, διαφημιστικό λογισμικό ή κωδικούς υπολογιστών που προορίζονται να βλάψουν τα δικαιώματα και τα συμφέροντα τρίτων και θα θεωρηθεί παραβίαση ιδιοκτησίας πνευματικών δικαιωμάτων   και πνευματικών δικαιωμάτων πηγών του ιστότοπου.

(3) Ο ΠΕΛΑΤΗΣ έχει το δικαίωμα να χρησιμοποιεί ελεύθερα τους πόρους του ιστότοπου για νομικούς και μη εμπορικούς σκοπούς, τηρώντας τους περιορισμούς που προβλέπονται στους παρόντες Γενικούς Όρους και Προϋποθέσεις.

(4) Ο ΕΜΠΟΡΟΣ αναλαμβάνει να φροντίσει ώστε να παρέχει στον ΠΕΛΑΤΗ κανονική πρόσβαση στις υπηρεσίες που παρέχονται στον ιστότοπο stenso.gr, διατηρώντας το δικαίωμα να αναστείλει την πρόσβαση στις παρεχόμενες υπηρεσίες και να διαγράψει κατά την κρίση του πόρους και υλικό πληροφοριών, δημοσιευμένα στην ιστοσελίδα του.

XIV. ΕΠΙΛΥΣΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ

Άρθρο 41. ΟΙ ΠΕΛΑΤΕΣ / χρήστες του ηλεκτρονικού καταστήματος stenso.gr έχουν το δικαίωμα να παραπέμπουν όλες τις διαφορές με τον ΕΜΠΟΡΟ που σχετίζονται με την εκπλήρωση ή μη των υποχρεώσεων που προκύπτουν από συμβάσεις για online πώληση ή παροχή υπηρεσιών στην Αρχή Εναλλακτικής Επίλυσης Διαφορών μέσω η διαδικτυακή πλατφόρμα επίλυσης διαφορών (πλατφόρμα Επίλυσης διαφορών), διαθέσιμη στη διεύθυνση:

https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/?event=main.home2.show

Σε περίπτωση διαφωνίας σχετικά με τη διαφορά βάσει της διαδικασίας Επίλυσης διαφορών, οι ΠΕΛΑΤΕΣ μπορούν να παραπέμψουν τη διαφορά για επίλυση στην Επιτροπή Προστασίας Καταναλωτή ή στο αρμόδιο βουλγαρικό δικαστήριο.

XV. ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ ΣΕ ΙΣΤΟΤΟΠΟΥΣ ΤΡΙΤΩΝ

Άρθρο 42. Ο ιστότοπος stenso.gr ενδέχεται να περιέχει συνδέσμους προς ιστότοπους που ανήκουν και λειτουργούν από τρίτα μέρη. Οι σύνδεσμοι προς αυτούς τους ιστότοπους παρέχονται αποκλειστικά για τη διευκόλυνση των πελατών και ο ΕΜΠΟΡΟΣ δεν έχει κανέναν έλεγχο και δεν είναι υπεύθυνος για το περιεχόμενο, την ασφάλεια, τις πολιτικές απορρήτου, την παρουσία ιών και άλλων επιβλαβών συστατικών. Ο ΕΜΠΟΡΟΣ δεν ευθύνεται για ζημιές και ζημιές που προκλήθηκαν από τους ΠΕΛΑΤΕΣ ως αποτέλεσμα της χρήσης αυτών των ιστότοπων, στους οποίους μπορείτε να έχετε πρόσβαση μέσω του ηλεκτρονικού καταστήματος stenso.gr.

XVI. ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο 43. (1) Ο ΠΕΛΑΤΗΣ και ο ΕΜΠΟΡΟΣ στον ιστότοπο stenso.gr υποχρεούνται να προστατεύουν αμοιβαία τα δικαιώματα και τα νόμιμα συμφέροντά τους, καθώς και να διατηρούν τα εμπορικά τους μυστικά, τα οποία έχουν γίνει ιδιοκτησία τους κατά τη διαδικασία εκτέλεσης της σύμβασης και αυτοών των γενικών όρων.

(2) Ο ΠΕΛΑΤΗΣ και ο ΕΜΠΟΡΟΣ υποχρεούνται κατά τη διάρκεια και μετά τη λήξη της περιόδου της σύμβασης να μην δημοσιοποιούν γραπτή ή προφορική αλληλογραφία μεταξύ τους. Η δημοσίευση αλληλογραφίας σε έντυπα και ηλεκτρονικά μέσα, φόρουμ στο Διαδίκτυο, προσωπικές ή δημόσιες ιστοσελίδες κ.λπ. μπορεί να θεωρηθεί δημόσια.

Άρθρο 44. Σε περίπτωση σύγκρουσης μεταξύ των παρόντων όρων και προϋποθέσεων και των όρων ειδικής σύμβασης μεταξύ του ΕΜΠΟΡΟΥ και του ΠΕΛΑΤΗ της ιστοσελίδας stenso.gr, υπερισχύουν οι διατάξεις της ειδικής σύμβασης.

Άρθρο 45. Η πιθανή ακύρωση οποιασδήποτε από τις διατάξεις αυτών των γενικών όρων και προϋποθέσεων δεν θα οδηγήσει στην ακύρωση ολόκληρης της σύμβασης.

Άρθρο 46. Όλα τα ανεπίλυτα ζητήματα και οι διαφορές που σχετίζονται με την εγκυρότητα, την ερμηνεία, τον τερματισμό, την εκτέλεση και τη μη εκπλήρωση των υποχρεώσεων που απορρέουν από τους παρόντες Γενικούς Όρους και Προϋποθέσεις και συμβάσεις για την πώληση αγαθών μέσω του ηλεκτρονικού καταστήματος stenso.gr, θα επιλύουν μεταξύ τους τα μέρη μέσω διαπραγματεύσεων και ελλείψει συμφωνίας. Σε περίπτωση ασυμφωνιών, θα γίνεται παραπομπή στο γενικά αρμόδιο δικαστήριο στη Δημοκρατία της Βουλγαρίας, στην Φιλιππούπολη, σύμφωνα με την ισχύουσα βουλγαρική αστική και εμπορική νομοθεσία.

Άρθρο 47. Οι παρόντες Γενικοί Όροι και Προϋποθέσεις τίθενται σε ισχύ για όλους τους ΠΕΛΑΤΕΣ από την ημέρα της δημοσίευσής τους στην ιστοσελίδα stenso.gr και ακυρώνουν όλους τους προηγούμενους.

Ημερομηνία έναρξης ισχύος Έκδοση Αποδέκτης

01.10.2021 - 0.1 - BULTEX 99 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Προσάρτημα № 1

ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΜΟΡΦΗ ΓΙΑ ΑΣΚΗΣΗ ΤΟΥ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΑΡΝΗΣΗΣ ΑΠΟ ΤΗ ΣΥΜΒΑΣΗ

Παράρτημα № 6 του άρθρου 47, παράγραφος 1, σημείο 8 και άρθρο 52, παράγραφος 2 και 4 του νόμου για την προστασία των καταναλωτών

 

(συμπληρώστε και στείλτε αυτήν τη φόρμα μόνο εάν επιθυμείτε να αρνηθείτε τη σύμβαση)

 

ΠΡΟΣ: BULTEX 99 Ltd.

Bulgaria, Plovdiv, Post Code 4000, 

8 Karlovsko shose Str.

κινητό τηλέφωνο +306936222017

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: sales@stenso.gr

- Σας ενημερώνω / σας ενημερώνω * ότι αρνούμαι / απορρίπτω * τη σύμβαση που συνήφθη από εμένα / εμάς * για την αγορά των ακόλουθων αγαθών * / για την παροχή της ακόλουθης υπηρεσίας *:

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………..……………………………………………………………….

(περιγραφή προϊόντος, αριθμός παραγγελίας, ημερομηνία παραγγελίας, αντίγραφο απόδειξης / τιμολογίου κ.λπ.)

– Η παραγγελία έγινε στις*:…………………………/ Η παραγγελία παρελήφθη στις*:  …………………………………………………

– Όνομα χρήστη (ων): ………………………………………………………………………………..

– Διεύθυνση χρήστη/χρηστών:………………………………………………………………………………

– Υπογραφή των χρηστών (μόνο εάν αυτή η φόρμα είναι σε χαρτί): ………………..

– Ημερομηνία: ………………………………………………………………………………………………………

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

* Τα περιττά διαγράφονται.

 

Ο καταναλωτής έχει το δικαίωμα να υπαναχωρήσει άνευ όρων από μια σύμβαση εξ αποστάσεως ή εκτός εμπορικού καταστήματος εντός 14 ημερών χωρίς να καταβάλει κανένα κόστος, εκτός από τα έξοδα παράδοσης (σε περίπτωση που ο καταναλωτής έχει επιλέξει άλλη μέθοδο παράδοσης από την τυπική φθηνότερη για τον έμπορο), καθώς και τα έξοδα επιστροφής των αγαθών.

Η περίοδος των 14 ημερών ξεκινά από την ημερομηνία:

- σύναψης της σύμβασης - σε περίπτωση σύμβασης υπηρεσιών,

- αποδοχή των εμπορευμάτων από τον καταναλωτή ή από τρίτο μέρος (εκτός του μεταφορέα / ταχυμεταφορέα)

Εντός 14 ημερών από τη δήλωση επιθυμίας άρνησης από τη σύμβαση, ο καταναλωτής θα πρέπει να επιστρέψει τα προϊόντα στον έμπορο. Εντός 14 ημερών από την ημερομηνία κοινοποίησης της απόφασης του καταναλωτή να αρνηθεί τη σύμβαση, ο έμπορος επιστρέφει όλα τα ποσά που έλαβε ο καταναλωτής, συμπεριλαμβανομένων των εξόδων παράδοσης..

Κατεβάστε εδώ ή χρησιμοποιήστε την τυπική ηλεκτρονική φόρμα ανάληψης σε αυτόν τον σύνδεσμο

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Προσάρτημα № 2

Πληροφορίες για την άσκηση του δικαιώματος ακύρωσης

Προσάρτημα № 7 στο άρθρ. 47, παράγρ. 4 του νόμου περί προστασίας των καταναλωτών

 

ΠΡΟΤΥΠΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΑΚΥΡΩΣΗ ΑΓΟΡΑΣ:

Ι. Δικαίωμα ακύρωσης από τη σύμβαση εξ αποστάσεως ή εκτός εγκατάστασης.

1. Έχετε το δικαίωμα να ακυρώσετε αυτήν τη σύμβαση χωρίς αιτιολογία, εντός 14 ημερών από την ημερομηνία κατά την οποία εσείς ή τρίτος άλλος (εκτός από τον μεταφορέα / ταχυμεταφορέα και που ορίσατε εσείς), αποδεχτήκατε και έχετε στην κατοχή σας τα εμπορεύμάτα.

2. Προκειμένου να ασκήσετε το δικαίωμα ακύρωσης, πρέπει να μας ενημερώσετε για τα στοιχεία επικοινωνίας που παρέχονται στο stenso.gr για την απόφασή σας να ακυρώσετε τη σύμβαση με σαφή αίτηση (π.χ. επιστολή που αποστέλλεται ταχυδρομικώς ή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου) σε εμάς. Παρέχετε στοιχεία για το όνομά σας, τη γεωγραφική διεύθυνση και, εάν έχετε, τον αριθμό τηλεφώνου, το φαξ και τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

3. Εάν επιθυμείτε ακύρωση της σύμβασης, μπορείτε να το κάνετε με έναν από τους παρακάτω τρόπους:

α) Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το συνημμένο Πρότυπο Έντυπο για την άσκηση του δικαιώματος ακύρωσης, του Προσαρτήματος №1 των παρόντων Γενικών Όρων και Προϋποθέσεων, το οποίο μπορείτε να συμπληρώσετε και να στείλετε μέσω ταχυδρομείου στη διεύθυνση:  Bulgaria, Plovdiv, Post Code 4000, 8 Karlovsko shose Str., ή με e-mail: sales@stenso.gr.

β) Μπορείτε επίσης να συμπληρώσετε και να στείλετε μέσω ταχυδρομείου στη διεύθυνση: Bulgaria, Plovdiv, Post Code 4000, 8 Karlovsko shose Str., ή με e-mail: sales@stenso.gr, το επισυναπτόμενο Έντυπο Επιστροφής, Ανταλλαγής και Απαιτήσεων", Προσάρτημα 3 των παρόντων Γενικών Όρων και Προϋποθέσεων, διαθέσιμο εδώ και στη διαδικασία "Ακύρωση, Επιστροφή και Ανταλλαγή".

γ) Μπορείτε να στείλετε μια άλλη ξεκάθαρη γραπτή αίτηση, την οποία μπορείτε να στείλετε μέσω ταχυδρομείου στη διεύθυνση: Bulgaria, Plovdiv, Post Code 4000, 8 Karlovsko shose Str., ή με e-mail: sales@stenso.gr.

4. Για να τηρηθεί η προθεσμία ακύρωσης, αρκεί να αποστείλετε την ανακοίνωσή σας σχετικά με την άσκηση του δικαιώματος ακύρωσης πριν από τη λήξη της προθεσμίας ακύρωσης.

ІІ. Αποτέλεσμα ακύρωσης

5.        Εάν ακυρώσετε αυτήν τη σύμβαση, θα σας επιστρέψουμε όλες τις πληρωμές που έχουμε λάβει από εσάς, εκτός από τα έξοδα παράδοσης (σε περίπτωση μεθόδου παράδοσης της επιλογής σας διαφορετικής από τη φθηνότερη τυπική μέθοδο παράδοσης που προσφέρεται από εμάς), καθώς και το κόστος επιστροφής των εμπορευμάτων, χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση και σε κάθε περίπτωση το αργότερο 14 ημέρες από την ημερομηνία κατά την οποία μας ενημερώνετε για την απόφασή σας να ακυρώσετε τη σύμβαση.

6.        Όταν πληρώσετε για τα αγαθά με τραπεζική μεταφορά, θα επιστρέψουμε τα ποσά που λάβατε χρησιμοποιώντας τα ίδια μέσα πληρωμής που χρησιμοποιήσατε στην αρχική συναλλαγή, στον τραπεζικό λογαριασμό από τον οποίο έγινε η πληρωμή ή σε άλλον τραπεζικό λογαριασμό που καθορίσατε από εσάς, όπως σε κάθε περίπτωση Σε αυτήν την περίπτωση, αυτή η επιστροφή χρημάτων δεν θα επιβαρύνεται με κανένα κόστος για εσάς.

7.        Έχουμε το δικαίωμα να αναβάλουμε την επιστροφή χρημάτων μέχρι να λάβουμε πίσω τα προϊόντα ή μέχρι να μας παράσχετε αποδείξεις ότι έχετε στείλει τα προϊόντα πίσω, όποιο από τα δύο συμβεί νωρίτερα.

ІІІ. Επιστροφή αγορασμένων αγαθών

8.        Περιμένουμε να μας επιστρέψετε ή να μας στείλετε τα προϊόντα στο σύνολό τους, στην αρχική τους συσκευασία, με την αρχική ετικέτα, χωρίς σκισίματα, φθορές, ρύπους και ίχνη φθοράς στην διεύθυνση:  Bulgaria, Plovdiv, Post Code 4000, 8 Karlovsko shose Str., χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση και σε κάθε περίπτωση το αργότερο εντός 14 ημερών από την ημέρα κατά την οποία μας ενημερώσατε για την ακύρωσή σας από την παρούσα σύμβαση, μαζί με τα έγγραφα που πιστοποιούν την παράδοση - απόδειξη μετρητών, τιμολόγιο, πρωτόκολλο παραλαβής, κάρτα εγγύησης (εάν υπάρχει)

9    Τα έξοδα επιστροφής ή αποστολής των προϊόντων γίνονται εξ ολοκλήρου με δική σας δαπάνη. Το κόστος δεν αναμένεται να υπερβεί σημαντικά το κόστος παράδοσης ή το κόστος της τυπικής υπηρεσίας ταχυμεταφορών.

ІV. Ευθύνες του χρήστη

10. Πρέπει να επιστρέψετε ή να στείλετε πίσω τα αγαθά σε εμπορεύσιμη κατάσταση που να επιτρέπει την προσφορά τους για μεταπώληση και είστε υπεύθυνοι για τη μειωμένη αξία των αγαθών ως αποτέλεσμα της δοκιμής τους, εκτός από την απαραίτητη για την εξακρίβωση της φύσης, των χαρακτηριστικών και της ορθής λειτουργίας τους.

11. Σύμφωνα με το Άρθρο 57 του νόμου για την προστασία του καταναλωτή, το δικαίωμα ακύρωσης δεν ισχύει για συμβάσεις:

για την παράδοση αγαθών των οποίων η τιμή εξαρτάται από τις διακυμάνσεις της χρηματοπιστωτικής αγοράς που δεν μπορούν να ελεγχθούν από εμάς.

για την παράδοση αγαθών που κατασκευάζονται κατά παραγγελία ή σύμφωνα με τις ατομικές σας απαιτήσεις (π. χ. κατασκευή ειδικού μοντέλου, εμβλήματος, κεντήματος, μεταξοτυπίας, εταιρικών διακριτικών),

για την παράδοση αγαθών τα οποία, λόγω της φύσης τους, ενδέχεται να υποβαθμιστούν ή να έχουν μικρή διάρκεια ζωής,

για την παράδοση σφραγισμένων εμπορευμάτων που έχουν αποσφραγιστεί μετά την παράδοση και δεν μπορούν να επιστραφούν για λόγους υγιεινής ή προστασίας της υγείας,

για την παράδοση αγαθών τα οποία, αφού παραδοθούν και λόγω της φύσης τους έχουν αναμιχθεί με άλλα αγαθά από τα οποία δεν μπορούν να διαχωριστούν,

για την παράδοση αγαθών με κατεστραμμένη ακεραιότητα ή κατεστραμμένη συσκευασία (φίλτρα προστασίας της αναπνοής κ. λπ. )

στις άλλες υποθέσεις της Άρθρου 57 του νόμου περί προστασίας καταναλωτή.

12. Σε περίπτωση διαπίστωσης χρήσης των εμπορευμάτων με τρόπο που μειώνει την αξία αυτών, σε περίπτωση σχισίματος ή παραβίασης της εμπορικής συσκευασίας και/ή της ετικέτας των εμπορευμάτων, διατηρούμε το δικαίωμα, βάσει του Άρθρου. 55, παρ. 4 του νόμου περί προστασίας των καταναλωτών, για τη μείωση του ποσού που πρέπει να επιστραφεί ανάλογα με τη μειωμένη αξία, τη χαλασμένη συσκευασία ή/και ετικέτα.

13. Ο κίνδυνος τυχαίας απώλειας ή / και ζημίας των εμπορευμάτων μέχρι την παραλαβή των εμπορευμάτων από εμάς στη διεύθυνση: Bulgaria, Plovdiv, Post Code 4000, 8 Karlovsko shose Str.,  βαρύνει εξ ολοκλήρου τον ΠΕΛΑΤΗ.

14. Εάν δεν μας στείλετε ή επιστρέψετε τα προϊόντα εντός 14 ημερών από την ημερομηνία κατά την οποία μας ενημερώσατε για την απόφασή σας να ακυρώσετε τη σύμβαση, θα θεωρήσουμε ότι έχετε αποσύρει την ακύρωσή σας από τη σύμβαση πώλησης και επιθυμείτε να κρατήσετε τα αγαθά. Σε αυτή την περίπτωση απαλλασσόμαστε από την υποχρέωσή μας να επιστρέψουμε τα ποσά που καταβλήθηκαν σε εσάς.

 

Κατέβασε εδώ:    

1) Τυποποιημένο έντυπο για την άσκηση του δικαιώματος ακύρωσης της σύμβασης (Προσάρτημα №1) ·

2) Έντυπο επιστροφής, ανταλλαγής και παραπόνων (Προσάρτημα №3)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Προσάρτημα №3

ΕΝΤΥΠΟ

για την επιστροφή των αγαθών σε περίπτωση ακύρωσης της σύμβασης, αντικατάστασης ή παραπόνων

 

Συμπληρώστε και στείλτε αυτήν τη φόρμα μόνο εάν επιθυμείτε να ακυρώσετε τη σύμβαση για την πώληση ενός συγκεκριμένου προϊόντος, να αντικαταστήσετε ένα συγκεκριμένο προϊόν ή να υποβάλετε παράπονο για ένα συγκεκριμένο προϊόν 

ΠΡΟΣ: BULTEX 99 Ltd.

Bulgaria, Plovdiv, 31 Vasil Aprilov Blvd.

τηλέφωνο +306936222017,

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ:sales@stenso.gr 

 

Αγαπητέ κύριε διευθυντή,

Σας ενημερώνω ότι (σημειώστε το σωστό):

 

εντός της νόμιμης περιόδου παράδοσης 14 ημερών, επιθυμώ να ακυρώσω τη σύμβαση που συνήφθη με την εταιρεία σας για την αγορά των προϊόντων που επιστρέφονται μαζί με αυτό το έντυπο και να μου επιστραφεί το τίμημα που καταβλήθηκε για αυτά στον τραπεζικό λογαριασμό που αναφέρεται παρακάτω.

εντός της νόμιμης περιόδου παράδοσης 14 ημερών, θα ήθελα να ακυρώσω τα εμπορεύματα που επιστρέφονται μαζί με αυτό το έντυπο και επιθυμώ να τα αντικαταστήσω με τα ακόλουθα αγαθά υπό τους ίδιους συμβατικούς όρους, πληρώνοντας επιπλέον ή εισπράττοντας πληρωμή της διαφοράς στην τιμή:

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

Υποβάλλω παράπονο λόγω ελαττώματος / μη αντιστοιχίας των προϊόντων που επιστρέφονται μαζί με αυτό το έντυπο, επιθυμώντας * α) να αντικατασταθούν με νέα / β) να επισκευαστούν. Σε περίπτωση που δεν είναι δυνατή η αντικατάσταση ή η επισκευή, επιθυμώ να μου επιστραφεί η τιμή των αγαθών στον παρακάτω τραπεζικό λογαριασμό.

Τα αγαθά παραλήφθηκαν από εμένα / από __________________________________ στις____________ (ημερομηνία)*.

Επισυνάπτω μια απόδειξη / τιμολόγιο για την αγορά των αγαθών.

 

Τα στοιχεία επικοινωνίας μου είναι τα εξής:

Ονομα:______________________________________________________________________________*

Διεύθυνση:_____________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________ *

Τηλέφωνο.: _______________________________*                        

E-mail:______________________________ *

Επιστροφή χρημάτων σε τραπεζικό λογαριασμό (όπου ισχύει):

Κάτοχος: __________________________________*       Τράπεζα:____________________________*      

IBAN:______________________________________ *   BIC:_____________________________ *

 

Ημερομηνία: ___________                                                          

Υπογραφή πελάτη:___________________

 

* Συμπληρώστε τα κενά

1 Σύμφωνα με το άρθρο. 112, παράγρ. 1 του νόμου περί προστασίας του καταναλωτή, η  BULTEX 99 EOOD διατηρεί το δικαίωμα επισκευής ή αντικατάστασης των αγαθών κατά την κρίση της, εάν η μέθοδος αποζημίωσης που έχει επιλέξει ο πελάτης είναι αδύνατη ή δυσανάλογη σε σύγκριση με την άλλη.